logo 70

Menu

Το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης καθιστά επιτακτική την ανάγκη της αμοιβαίας επικοινωνίας των λαών. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, το Σχολείο μας συμμετέχει σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με σχολεία των ευρωπαϊκών –και όχι μόνο– κρατών, εκπονούν μελέτες και εργασίες, ανταλλάσσουν επισκέψεις και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς και ενδιαφέροντες τρόπους διδασκαλίας βιώνοντας μοναδικές εμπειρίες.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε Summer Camp ή Summer School στην Αγγλία
Κάθε καλοκαίρι, για δύο εβδομάδες, οι μαθητές μας φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις κάποιου σχολείου, κολεγίου ή πανεπιστημίου της Μεγάλης Βρετανίας. Συμμετέχουν σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων και επιμορφωτικών-ψυχαγωγικών επισκέψεων, αποκτούν νέους φίλους αλλά και συνειδητοποιούν την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Euroscola
Η συμμετοχή του Σχολείου μας στο πρόγραμμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Νοέμβριο του 2008, εξασφάλισε μια σημαντική διάκριση, αφού δύο μαθητές προκρίθηκαν σε γραπτό διαγωνισμό και συμμετείχαν στην ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, όπου συζητήθηκαν ευρωπαϊκά θέματα.

Σχολικός Διαγωνισμός Mondialogo
Πρόκειται για σύμπραξη σχολείων από κάθε γωνιά της Γης, που προωθεί τη διαπολιτισμική και διαγλωσσική συνεργασία των μαθητών.

Ευρωκοινοβούλιο Νέων Ελλάδος (ΕΥΡ)
Τα τελευταία δύο χρόνια το Σχολείο μας συμμετέχει στις εθνικές συνδιασκέψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Πρόκειται για ένα θεσμό που στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της κατάρτισης των μαθητών, που αποτελούν τους μελλοντικούς Ευρωπαίους πολίτες.

AMUN
Από το 2003, το Σχολείο μας συμμετέχει στο Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αποτελεί τριήμερη προσομοίωση των εργασιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκπροσωπώντας χώρες, όπως το Βέλγιο, τη Λιβύη, το Ιράκ, τη Φινλανδία.

1st Summer Camp: Youth in Action
Το Σχολείο μας συμμετείχε με 14 μαθητές αποφοίτους της Γ' Γυμνασίου στο 1st Summer Camp: Youth in Action. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μαθητές άλλων σχολείων, να παρακολουθήσουν ομιλίες αξιόλογων επιστημόνων και να εργαστούν σε workshops, προκειμένου να εκπονήσουν το δικό τους project που αφορούσε την «υιοθέτηση μιας συνοικίας της Αθήνας και τη μετατροπή της σε πράσινη συνοικία», μετατρέποντας τη δηλαδή σε συνοικία πιο φιλική και βιώσιμη για τους κατοίκους της και ειδικά για τους νέους, που θέλουν ένα περιβάλλον υγιές και όμορφο.
Παράλληλα ο τομέας Αγγλικών συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε ποικίλα προγράμματα και δράσεις εμπλέκοντας ενεργά τους μαθητές:
 Παρουσίαση project με θέμα «Ways to reduce poverty in the world» από μαθητές της Α' και Β' Γυμνασίου (τομέας αγγλικών).

 Συμμετοχή μαθητών της Α' Λυκείου στο Διεθνές Internet Συνέδριο Agenda21NOW 2014 με θέμα «Prejudices against the world - the world against prejudices» (τομέας αγγλικών).

 Οργάνωση και διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης μεταξύ μαθητών της Α' Λυκείου μας και μαθητών αντίστοιχης τάξης σχολείου στη Στοκχόλμη (τομέας αγγλικών).

 Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της Α' και Β' Λυκείου μας στο 17ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών της Αθήνας (AMUN) εκπροσωπώντας τη Γαλλία (τομέας αγγλικών).

 Εκπροσώπηση της χώρας μας από μαθήτριες της Β' Λυκείου μας σε Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA (τομέας αγγλικών).

 Συμμετοχή μαθητών της Β' Λυκείου μας στην 29η Συνδιάσκεψη του Ευρωκοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (EYP) (τομέας αγγλικών).

"Το Σχολείο του μέλλοντος είναι εδώ, ψηφιακό, βιωματικό, διαδραστικό"