Εισαγωγή

Ο τομέας έχει ως στόχο την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Η αξιολόγηση των δυσκολιών γίνεται από τη σχολική ψυχολόγο του Σχολείου μας, με παράλληλη συμβουλευτική γονέων στα αντίστοιχα θέματα.

 

 

Στις δραστηριότητες του τομέα
περιλαμβάνονται:

 

 
1
Διάγνωση και αξιολόγηση
μαθησιακών δυσκολιών
2
Διάγνωση και αξιολόγηση
προβλημάτων συμπεριφοράς
3
Ψυχολογική στήριξη μαθητών που παρουσιάζουν ψυχοσυναισθηματικές συγκρούσεις
 

 
4
Συμβουλευτική γονέων σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών
5
Συμβουλευτική γονέων για τη σωστή αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς
6
Διοργάνωση βιωματικών σεμιναρίων για γονείς σε ομάδες εργασίας
 

 
 

 

Συμμετοχή σε συνέδρια:

9ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο ψυχοθεραπείας Gestalt «Exploring Human Rights», 2nd Annual Conference: «Celebrating Learning Differences, American Community Schools Athens».

Προγράμματα:

Βιωματικό πρόγραμμα ψυχικής υγείας στην Στ' τάξη με θέμα «Επίλυση συγκρούσεων».