Το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus + με θέμα: «Κοινωνική συμπερίληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μαθητών στις σχολικές μονάδες». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα σχεδιαστούν θα εφαρμοστούν σε σχολεία ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και το δικό μας.

Στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος, προβλέπεται η διοργάνωση μιας σειράς επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν να παρουσιάσουν και να εφαρμόσουν πιλοτικά τα νέα εκπαιδευτικά λογισμικά που δημιουργήθηκαν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές τους σε θέματα συμπερίληψης.
 
 
Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι η βασική αποστολή του PLayful Environment for Inclusive leαrning Design in Europe (PLEIADE) project, η οποία αντιμετωπίζει αυτό το ζωτικό ζήτημα όχι ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία για καινοτομία και έγκαιρη παρέμβαση.

Το έργο ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ποικιλομορφία στους πληθυσμούς των μαθητών και ως εκ τούτου αντιμετωπίζει την εκπαιδευτική ένταξη πρώτα απ ' όλα όσον αφορά στην πολιτιστική και κοινωνικοοικονομική πολυμορφία. Επιδιώκει να ενισχύσει την ένταξη στην τάξη και τη συνοχή, ενισχύοντας την ικανότητα των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν μαθησιακές παρεμβάσεις, με ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές που καλύπτουν την ποικιλομορφία των μαθητών. Για να γίνει αυτό, το PLEIADE υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση για την προώθηση της καλύτερης ακαδημαϊκής, κοινωνικής και πολιτιστικής κατανόησης.
Η έρευνα για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς δείχνει ότι θα αποφέρει οφέλη σε όλους τους μαθητές. Οι τρέχουσες μεταναστευτικές ροές εντείνουν αυτήν την ποικιλομορφία και την απόκλιση στους σχολικούς πληθυσμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, μια επίδραση αισθητή στους χώρους δοκιμών του PLEIADE.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα PLEIADE
 
 

Διάρκεια Προγράμματος:

1.9.2020 - 31.8.2023

Διοργάνωση Προγράμματος:

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE