Σχολικές
Βαθμίδες

 

 
 

 
 

Υποτροφίες

 
 

Το σχολείο που καινοτομεί

 

Οι τεχνολογίες αιχμής συνιστούν σήμερα μια αναγκαιότητα καθώς συμβάλλουν καθοριστικά ώστε το σχολείο να περάσει σε μια νέα εποχή και να ενσωματώσει τις αλλαγές που συντελούνται μεταμορφώνοντας τον μαθητή σε συνδημιουργό της δικής του γνώσης και αίροντας τις κοινωνικές ανισότητες μέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης.


Περισσότερα
 

 
 
 

Ξένες γλώσσες

Η σημερινή εποχή και οι εργασιακές σχέσεις όπως έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών. Συνεπώς, οι ξένες γλώσσες δεν είναι απλά ένα ακόμη μάθημα, αλλά αποτελούν προϋπόθεση εξέλιξης και επιτυχίας των παιδιών μας.

Περισσότερα
 

Πληροφορική & Coding

 
 

 
 

 
 

 
 

Ομιλίες - Ημερίδες - Διημερίδες

 
 

Ψυχοπαιδαγωγικός τομέας

 
 

 

Βασικό έργο του
σχολικού ψυχολόγου

είναι η καθημερινή και εντατική συνεργασία και διάδραση με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλους επαγγελματίες για τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς και υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων και στοχευμένων προγραμμάτων συνεργασίας σχολείου-οικογένειας-κοινότητας.

Περισσότερα