Αγγλικά

Η σημερινή εποχή και οι εργασιακές σχέσεις όπως έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών. Συνεπώς, οι ξένες γλώσσες δεν είναι απλά ένα ακόμη μάθημα, αλλά αποτελούν προϋπόθεση εξέλιξης και επιτυχίας των παιδιών μας.

Ξενόγλωσσα ακούσματα και εικόνες πρέπει να βρίσκονται στο νηπιακό παιχνίδι, στο παιδικό τραγούδι, στην καθημερινότητα του νέου και του εφήβου, έτσι ώστε η ξένη γλώσσα να γίνει κτήμα του νέου και εφόδιο για να κινηθεί, να εργαστεί, να αισθάνεται κυρίαρχος του σύγχρονου κόσμου.
Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί από τους νέους μας να κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεων τους αποκτώντας διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Στο σχολείο μας με την καθημερινή διδασκαλία των Αγγλικών, με μεθοδικότητα και σύστημα οδηγούμε τα παιδιά να κάνουν την Αγγλική γλώσσα κτήμα τους και να αποκτήσουν τους τίτλους γλωσσομάθειας που κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεων τους και αποτελούν εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους καταξίωση.

 
 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Γερμανικά

Τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Συνεργαζόμενων Σχολείων PASCH, στο οποίο συμμετέχουν το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe, ο Εκπαιδευτικός Φορέας ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), η υπηρεσία Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (ΡΑD) της Συνόδου Υπουργών Παιδείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΚΜΚ), η Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών(DAAD), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Το σχολείο μας ως μέλος αποτελεί από το σχολικό έτος 2017-2018 επίσημα πιστοποιημένο από το γερμανικό κράτος σχολείο στο εξωτερικό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του να αποκτούν το Γερμανικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Deutsches Sprachdiplom) υπό την αιγίδα του Γερμανικού Κράτους, χωρίς εξέταστρα! Tο Δίπλωμα DSDI-1ης βαθμίδας αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του ΚΕΠΑ και πιστοποιεί τις γνώσεις Γερμανικών που απαιτούνται για την εγγραφή σε προπαρασκευαστικά τμήματα των Γερμανικών Πανεπιστήμιων (Studienkolleg), ενώ παρέχει επίσης πλεονεκτήματα σε αιτήσεις για σπουδές ή για εύρεση εργασίας στη Γερμανία.
Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας προφέρονται στους μαθητές θερινές υποτροφίες για παραμονή δυο εβδομάδων στη Γερμανία, προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και γνώσεις, εκπαιδευτικό υλικό, συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με σπουδές στη

Γερμανία, διδασκαλία από ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό που επιμορφώνεται με την υποστήριξη του Γερμανικού κράτους.
Οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας του Γερμανικού Ινστιτούτου Goethe και του Αυστριακού Οργανισμού Εξετάσεων ÖSD, ο οποίος διενεργεί εξετάσεις υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας. Το ÖSD συνεργάζεται με το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe στο μοντέλο εξετάσεων για το επίπεδο Β1. Για τον λόγο αυτό η μορφή των εξετάσεων και η πιστοποίηση είναι ίδια. Οι εξετάσεις αφορούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1, Α2, Β1 και Β2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσών, τα δε ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας υπερβαίνουν κατά πολύ τα πανελλήνια ποσοστά, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 100%.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Γαλλικά

Στο Σχολείο μας η διδασκαλία των Γαλλικών γίνεται με μεθοδικότητα και σύστημα και στοχεύει αφενός οι μαθητές να αγαπήσουν τη γλώσσα και την κουλτούρα της χώρας και αφετέρου να αποκτήσουν τίτλους γλωσσομάθειας που κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους και αποτελούν κι αυτοί εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους καταξίωση.

Οι εκπαιδευτικοί της γαλλικής γλώσσας  παρακολουθούν κάθε χρόνο εκθέσεις και σεμινάρια που γίνονται από αξιόλογους φορείς, ενημερώνονται για νέους τίτλους βιβλίων και μεθόδους διδασκαλίας ενώ συχνά οι ίδιοι εκδοτικοί οίκοι ενημερώνουν και επιμορφώνουν στον χώρο του Σχολείου σε ειδικές παρουσιάσεις που πραγματοποιούνται. Σταθερή συνεργασία υπάρχει και με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με το τμήμα Γαλλικής Γλώσσας κ Φιλολογίας, το οποίο

στέλνει κάθε χρόνο φοιτητές για να επιβλέπεται η πρακτική τους άσκηση.

Τέλος, το Σχολείο μας είναι πιστοποιημένο εξεταστικό Κέντρο για τις εξετάσεις γαλλικών  DELF, DALF και SORBONNE.

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Κινέζικα

Όπως όλοι γνωρίζουμε η Κίνα είναι σήμερα μια μεγάλη και διαρκώς ανερχόμενη εμπορική, βιομηχανική, οικονομική και πολιτιστική δύναμη. Η καλή γνώση της Κινεζικής γλώσσας αποτελεί σήμερα ισχυρό προσόν και στο μέλλον θα είναι σίγουρα ένα διαβατήριο στην προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών μας.
Με το σκεπτικό αυτό το σχολείο μας συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία τμημάτων εκμάθησης της Κινεζικής γλώσσας για μαθητές αλλά και για ενήλικες. Η αδελφοποίηση της Βιβλιοθήκης της Shanghai με τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Window of Shanghai», με σκοπό τόσο να προωθήσει τον Κινέζικο πολιτισμό όσο και να εντείνει το ενδιαφέρον των ανθρώπων για ποικίλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσα στις βιβλιοθήκες, έχει δημιουργήσει εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο μας και τον κινέζο Μορφωτικό Ακόλουθο στην Αθήνα. Μέσω των σχέσεων αυτών έχουμε εξασφαλίσει πιστοποιημένους καθηγητές της Κινεζικής Γλώσσας με εκτενή εμπειρία στη διδασκαλία της Κινεζικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα. Από τη συνεργασία αυτή, η Σχολική μας Βιβλιοθήκη απέκτησε ως πρώτη δωρεά 450 τίτλους βιβλίων στην Αγγλική γλώσσα, 50 τίτλους βιβλίων στην κινέζικη γλώσσα και 100 επιπλέον τίτλους αποκτά κάθε χρόνο. Τα βιβλία αυτά χρησιμοποιούνται στην τάξη από τους καθηγητές αλλά και τα παιδιά που μαθαίνουν την κινεζική γλώσσα. Η μεγάλη ποικιλία στη θεματολογία των δωρηθέντων τίτλων (τέχνες, οικονομία, ανθρωπιστικές-κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία, λογοτεχνία, παράδοση, ιστορία, παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, αρχιτεκτονική) στοχεύει όχι μόνο στην ενδυνάμωση των πολιτισμικών δεσμών μεταξύ

ης χώρας μας και της Κίνας αλλά και στην παρότρυνση των Ελλήνων αναγνωστών να γνωρίσουν και να διαδώσουν την κινέζικη γλώσσα και τον πολιτισμό. Η εκμάθηση της κινεζικής γλώσσας από μαθητές του σχολείου μας, και όχι μόνο, φιλοδοξούμε να αποτελέσει το εφαλτήριο για τη σταδιακή υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης γύρω από τον κινέζικο πολιτισμό και τρόπο ζωής και να συμβάλει στη συνειδητοποίηση των νέων παιδιών ότι η γνώση και ο πολιτισμός αποτελούν επένδυση στη μελλοντική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της κοινωνίας μας.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τις διδακτικές μέρες, σε ώρες αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού σχολικού προγράμματος των παιδιών το μεσημέρι. Μετά τη λήξη των μαθημάτων Κινεζικής γλώσσας, τα παιδιά εξυπηρετούνται με δρομολόγια των σχολικών μας λεωφορείων. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα των μαθητών λυκείου και ενηλίκων θα πραγματοποιούνται από τις 5μ.μ. και μετά, χωρίς εξυπηρέτηση από σχολικά λεωφορεία.

 
 

 

YCT Level 1

(Τα επίπεδα αυτά απευθύνονται σε παιδιά που έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου.)

Στο πρώτο επίπεδο τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την κινεζική γλώσσα και κουλτούρα και εισάγονται στις αρχικές έννοιες όπως το σύστημα γραφής pinyin, τους τόνους, κάποιους βασικούς χαρακτήρες καθώς και τις γραμμές με τις οποίες σχεδιάζονται/γράφονται όλοι οι κινεζικοί

χαρακτήρες. Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μαθημάτων οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 80 κινεζικά ιδεογράμματα.

YCT Level 2

(Τα επίπεδα αυτά απευθύνονται σε παιδιά που έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου.)

Στο δεύτερο επίπεδο οι μαθητές κατανοούν και είναι σε θέση να παράγουν βασικές προτάσεις και να χειριστούν καθημερινούς διαλόγους επικοινωνίας.

Ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 150 κινεζικά ιδεογράμματα.

HSK Level 1 (Α1)

Στο πρώτο επίπεδο, οι σπουδαστές κάνουν τη βασική εισαγωγή τους στην κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα, μαθαίνοντας τις κυριότερες γραμματικές και συντακτικές δομές, το σύστημα γραφής pinyin, τους τόνους, κάποιους βασικούς χαρακτήρες καθώς και τις γραμμές με τις οποίες γράφονται όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες.

Σε προφορικό επίπεδο, μαθαίνουν πώς να συμμετέχουν σε απλές, καθημερινές συζητήσεις, σε μία τηλεφωνική συνομιλία, να κάνουν μία γνωριμία, να δίνουν ευχές, να κάνουν ερωτήσεις και να δίνουν οδηγίες. Για την απόκτηση του πρώτου επιπέδου πιστοποίησης, οι σπουδαστές πρέπει να γνωρίζουν 150 κινεζικά ιδεογράμματα.

HSK Level 2 (Α2)

Στο δεύτερο επίπεδο, οι σπουδαστές χειρίζονται με άνεση τα βασικά Κινέζικα και επικοινωνούν σε επίπεδο καθημερινών αναγκών, όπου απαιτούνται απλές και ευθείς συναλλαγές και ανταλλαγές

πληροφοριών σε κοινά και καθημερινά ζητήματα. Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού, οι σπουδαστές έχουν ένα λεξιλόγιο που φτάνει τα 300 ιδεογράμματα.

HSK Level 3 (B1)

Αποκτώντας το HSK 3, οι σπουδαστές είναι σε θέση να επικοινωνούν στα Κινέζικα σε βασικό επίπεδο στην καθημερινότητα, αλλά και στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό χώρο.

Επιπλέον, μπορούν να επικοινωνήσουν άνετα σε περίπτωση που ταξιδέψουν στην Κίνα. Σε αυτό το επίπεδο τα ιδεογράμματα που γνωρίζουν οι σπουδαστές ανέρχονται στα 600.

HSK Level 4 (B2)

Στο επίπεδο αυτό, οι σπουδαστές έχουν την ικανότητα να κατανοούν ένα πλήθος θεματικών ενοτήτων στα Κινέζικα και να επικοινωνούν με άνεση με συνομιλητές

που κατάγονται από την Κίνα. Ο αριθμός των ιδεογραμμάτων που μπορεί κάποιος να κατανοεί και να χρησιμοποιεί ανέρχεται στους 1200.

HSK Level 5 (C1)

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το επίπεδο αυτό μπορούν με άνεση να διαχειριστούν τη γλώσσα. Για παράδειγμα, μπορούν εύκολα να διαβάζουν κινέζικα περιοδικά και εφημερίδες,

να βλέπουν κινέζικες ταινίες και άλλα έργα, και να πραγματοποιούν εκτενείς ομιλίες στα Κινέζικα, καθώς τα ιδεογράμματα που γνωρίζουν είναι 2.500.

HSK Level 6 (C2)

Οι σπουδαστές που κατακτούν το πτυχίο αυτό μπορούν με άνεση να κατανοήσουν γραπτές και προφορικές πληροφορίες στα Κινέζικα και να εκφράζονται με άνεση τόσο προφορικά, όσο και γραπτά.

Γνωρίζουν πάνω από 5.000 ιδεογράμματα, περισσότερα δηλαδή από έναν μέσο Κινέζο. Το πτυχίο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του να διδάξουν τη κινέζικη γλώσσα.