Καινοτομίες
Διδασκαλία
Δράσεις

 

 

Φθινοπωρινο Σχολείο

Το σχολείο μας, θέλοντας να φέρει τους μαθητές μας πιο κοντά σε όλους τους χώρους των επιστημών, μέσα από εκλαϊκευμένες ομιλίες καταξιωμένων πανεπιστημιακών δασκάλων διοργανώνει κάθε Σεπτέμβρη ένα διήμερο διαλέξεων,

στη διάρκεια του οποίου επιστήμονες από διάφορους κλάδους, παρουσιάζουν στους μαθητές μας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στον χώρο έρευνάς τους.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Αξιολόγηση

Στο Λύκειο έχει σχεδιαστεί ένα διευρυμένο σύστημα αξιολόγησης των μαθητών μας, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλούς δείκτες, ώστε να μπορούμε να δίνουμε σε μαθητές και γονείς μία αντικειμενική εικόνα της πορείας, της βελτίωσης και γενικά της επίδοσής τους σε κάθε μάθημα.
Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται Τεστ,

Διαγωνίσματα, Προφορικά, Έλεγχος Εργασιών, Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα Πανελλαδικών Εξετάσεων κ.α. Την εικόνα αυτή από όλες τις δοκιμασίες, μπορεί ο μαθητής και ο γονιός να την αντλήσει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μας το eschool, καθώς και από τις εβδομαδιαίες ή μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπαιδευτικούς.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Classter

Δίνεται πρόσβαση στους μαθητές και γονείς στη διαδικτυακή πλατφόρμα classter, όπου λαμβάνουν καθήκοντα σε καθημερινή βάση, σημειώσεις και διαδραστικές ασκήσεις, το εποπτικό υλικό που αξιοποιείται μέσα στην τάξη, ημερολόγιο διαγωνισμάτων τριμήνου και τις βαθμολογίες για κάθε γραπτή εξέταση, για τις οποίες λαμβάνουν παράλληλα και ενημερωτικό email.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Teams

Αξιοποιείται η πλατφόρμα Teams της Microsoft. Πρόκειται για έναν ψηφιακό κόμβο που ενοποιεί τις συνομιλίες, το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις εφαρμογές που αξιοποιούνται για να προωθήσει τη συνεργασία και τη ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας που βασίζεται σε

διαδικτυακές συνομιλίες και παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Μέσω αυτού του εργαλείου, φιλοδοξούμε να στήσουμε ένα πιο ανοιχτό, ψηφιακό πλαίσιο που να επιτρέπει στους μαθητές να λειτουργούν μέσα σε ελεγχόμενες εικονικές τάξεις, να λύνουν τις απορίες τους κατά τη διάρκεια του προσωπικού τους διαβάσματος στο σπίτι και να συμμετέχουν και να συνεργάζονται πάνω σε διαθεματικά project.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Microsoft Educator Community

Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Microsoft (Microsoft Educator Community) εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο, με διακεκριμένους ομιλητές όπως ο δημοσιογράφος Justin Catanoso, με ξεναγούς από μουσεία όπως το Intrepid Museum της Νέας Υόρκης, με συγγραφείς παιδικών βιβλίων όπως η Cressida Cowell και τέλος, με οργανώσεις όπως το Pulitzer Prize Centre. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις όπως Mystery Skype, Skype Virtual Field Trips, Skype Collaborations και Guest Speaker. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε παρατηρήσει ότι αξιοποιώντας το skype

in the classroom ξεφεύγουμε από τη νόρμα των μαθημάτων, ενώ δημιουργούνται σωστές προϋποθέσεις και συνθήκες για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε δραστηριότητες βασισμένες σε πραγματικά προβλήματα από ολόκληρο τον κόσμο, εξασκούν την αγγλική γλώσσα και έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» και να γνωρίσουν μέρη τα οποία μπορεί να μην επισκεφθούν ποτέ στη ζωή τους. Τέλος, ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες ξεκινούν να συμμετέχουν ενεργά και να παίρνουν πρωτοβουλίες χωρίς να έχουν τον φόβο του λάθους ή της κριτικής από τους συμμαθητές τους.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

BYOD

Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ατομικής ψηφιακής συσκευής για αποθήκευση και χρήση εκπαιδευτικού υλικού μέσα και έξω από την τάξη στη λογική του μοντέλου (Bring Your Own Device).

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Ρομποτική

Στον προγραμματισμό του Γυμνασίου έχει ενταχθεί ζώνη STREAM όπου προσεγγίζουμε το μάθημα της Τεχνολογίας με τις μαθησιακές μεθόδους, Project-Based Learning και στρατηγική Jigsaw. Η μέθοδος Project-Based Learning στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως κριτική σκέψη, problem solving και συνεργασία εμπλέκοντας τους μαθητές στην επίλυση προβλημάτων πραγματικού χρόνου. Παράλληλα, Jigsaw καλείται η ομαδοσυνεργατική στρατηγική διδασκαλίας, κατά την εφαρμογή της οποίας τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να

εργαστούν από κοινού ως σύνολο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Για παράδειγμα, στην Α Γυμνασίου οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν, να καλωδιώσουν, να κατασκευάσουν, να πάρουν και να επεξεργαστούν τα στατιστικά λειτουργίας ώστε να δημιουργήσουν ένα «έξυπνο» θερμοκήπιο με απομακρυσμένο έλεγχο και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των στοιχείων λειτουργίας και την χρησιμότητα των θερμοκηπίων στις καλλιέργειες.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Αναγνωστήριο

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σχολείου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μας, μετά το πέρας των μαθημάτων να μείνουν στο σχολείο κα να μελετήσουν τα μαθήματά τους. Το περιβάλλον αναγνωστηρίου και η

διαδικασία μιμητισμού συμβάλλουν καθοριστικά ώστε πολλά παιδιά να οργανώσουν πιο αποτελεσματικά το διάβασμά τους.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Tutoring

Ένα από τα βασικότερα μελήματα του σχολείου για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου είναι η οργάνωση του διαβάσματός τους, η ψυχολογική τους υποστήριξη και η ενθάρρυνσή τους στο να μείνουν προσηλωμένοι στον στόχο τους. Έτσι εφαρμόζει τον θεσμό του Συμβούλου

καθηγητή, στον οποίο ο μαθητής μπορεί να αναζητήσει βοήθεια για την οργάνωση του χρόνου του και του διαβάσματός του, αλλά και να συζητήσει οτιδήποτε τον απασχολεί. Η βοήθεια αυτή φτάνει μέχρι και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου του μαθητή.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Θερινά Τμήματα

Οι μαθητές που ολοκληρώνουν την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, παρακολουθούν ένα πρόγραμμα θερινών μαθημάτων στα μαθήματα του προσανατολισμού τους. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα,

εστιασμένο στις ανάγκες κάθε μαθητή ο στόχος αυτών των μαθημάτων είναι η κάλυψη τυχόν κενών, καθώς και η ομαλή μετάβαση στην ύλη της επόμενης τάξης.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Διετές Πρόγραμμα Σπουδών

Στα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις, έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ένα διετές πρόγραμμα κάλυψης της ύλης τους. Η δυνατότητα

αυτή δίνεται στο σχολείο μέσα από το επιπλέον πρόγραμμα παρέκκλισης ωρών, στο οποίο εφαρμόζεται συγκεκριμένη ενίσχυση ωρών στα μαθήματα αυτά.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Ολιγομελή Τμήματα

Οι μαθητές μας στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου χωρίζονται σε ολιγομελή τμήματα, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών τους. Η κατανομή στα τμήματα γίνεται ανάλογα με την επίδοση και τις ανάγκες τους στα μαθήματα του

προσανατολισμού τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική και πιο αποτελεσματική βοήθεια στον κάθε μαθητή, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες, αδυναμίες και στόχους.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Ενισχυτική Διδασκαλία

Πέραν των ωρών των μαθημάτων και ανάλογα με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών μας, γίνονται ενισχυτικά μαθήματα είτε μεμονωμένα σε μαθητές, είτε σε μικρές ομάδες, που στόχο έχουν την κάλυψη

κενών ή την επίλυση αποριών των μαθητών σε συγκεκριμένα σημεία της ύλης.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Φυλλάδια

Μία ολοκληρωμένη σειρά εκδόσεων του σχολείου μας συνοδεύει την διδασκαλία των μαθημάτων με στόχο να αποτελέσουν αρωγό στην προσπάθεια των μαθητών

μας για μία πιο οργανωμένη προσέγγιση της ύλης κάθε μαθήματος.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Α΄ Λυκείου

Για τους νέους μαθητές από άλλα σχολεία της Α΄ Λυκείου, το σχολείο μας, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οργανώνει προπαρασκευαστικά μαθήματα ομαλής ένταξης αυτών των μαθητών τόσο

μαθησιακά όσο και κοινωνικά. Οι μαθητές γνωρίζουν τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και τον χώρο εργασίας τους, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς στις αρχές του Σεπτέμβρη.

Στο πλαίσιο επιπλέον βοήθειας
στο μαθητή, προσφέρεται:

 
 

Σχολική
Ζωή

 

 

Αθλητικές δραστηριότητες

Το Σχολείο μας, επιδιώκοντας όλα τα χρόνια λειτουργίας του να βρίσκεται στην πρωτοπορία σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του στους τομείς του αθλητισμού και των τεχνών με το πολυδύναμο Αθλητικό - Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο χάρη στη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη σας αναβαθμίζεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και γίνεται όλο και πιο ειδικευμένο σε διαφορετικές και ποικίλες δραστηριότητες. Η αδιάκοπη προσπάθεια, η συστηματική δουλειά και το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν τα εχέγγυα για την εξαιρετική πορεία του Αθλητικού - Πολιτιστικού μας Κέντρου. Οι συνεχείς επιτυχίες των τμημάτων μας σε αγώνες, παραστάσεις και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις ανατροφοδοτούν το κουράγιο και τη δύναμή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε την προσπάθεια που καταβάλλουμε με στόχο τη μέγιστη δυνατή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κινέζικα

Στην εποχή που ζούμε, η Κίνα είναι αναμφισβήτητα μια μεγάλη και διαρκώς ανερχόμενη εμπορική, βιομηχανική, οικονομική και πολιτιστική δύναμη. Η καλή γνώση της Κινεζικής γλώσσας αποτελεί σήμερα ισχυρό προσόν και στο μέλλον θα είναι σίγουρα ένα διαβατήριο στην προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών μας.
Η αδελφοποίηση της μεγάλης Βιβλιοθήκης της Σαγκάη με τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη, έχει δημιουργήσει εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο μας και τον κινέζο Μορφωτικό Ακόλουθο στην Αθήνα. Μέσω των σχέσεων αυτών έχουμε εξασφαλίσει πιστοποιημένους καθηγητές της Κινεζικής Γλώσσας με εκτενή εμπειρία στη διδασκαλία της Κινεζικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα.

Μελέτη

Το σχολείο μας, στην προσπάθειά του να παρέχει κάθε χρόνο ολοένα ποιοτικότερη και πληρέστερη εκπαίδευση στους μαθητές του, παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τη σωστή μελέτη και προετοιμασία των καθημερινών υποχρεώσεών τους. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων απογευματινής μελέτης και αφετέρου με τον συντονισμό και την εποπτεία καταρτισμένων καθηγητών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους διδάσκοντες των παιδιών στα πρωινά τμήματά τους.

Όμιλος Ρητορικής

Από το 2003 το σχολείο μας, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια όχι μόνο του γραπτού αλλά και του προφορικού λόγου, οργανώνει για τους μαθητές μας Όμιλο Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας. Οι συναντήσεις του Ομίλου «δίνουν τον λόγο» στους μαθητές, οι οποίοι μέσα από τα Ρητορικά Αγωνίσματα:
• καλλιεργούν την ποιοτική γλώσσα
• μαθαίνουν να αποδέχονται την πολλαπλότητα των απόψεων
• αξιολογούν, εγκρίνουν ή απορρίπτουν επιχειρήματα
• έρχονται σε επαφή με τις πηγές πληροφόρησης και την επικαιρότητα
• αναπτύσσουν τις απόψεις τους με ισχυρά επιχειρήματα
Προσφέρονται δωρεάν απογευματινά μαθήματα ρητορικής τέχνης και debate στην Αγγλική γλώσσα.

Όμιλος Μαθηματικών

Η συμμετοχή στον «Όμιλο Μαθηματικών» προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη μαθηματική τους σκέψη, να προσεγγίσουν καλύτερα τη μαθηματική λογική, να δοκιμαστούν σε πανελλήνιους μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Όμιλος CanSat

Ο διαγωνισμός CanSat in Greece είναι ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διαστημικής. Στόχος του είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν δορυφόρο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές καλούνται να οραματιστούν μια διαστημική αποστολή, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύεται σε ύψος ενός χιλιομέτρου και κατά την προσγείωσή του με τη βοήθεια αλεξίπτωτου, εκτελεί την αποστολή που έχει επιλεχθεί από τους μαθητές.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές:

• Μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται ένα ολοκληρωμένο Project.
• Αποκτούν νέες γνώσεις στη Φυσική και στον Προγραμματισμό.
• Έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών.
• Εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία στην οποία βασίζεται η έρευνα.
• Πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της συνεργασίας και της ομαδικής δουλειάς.
• Εξασκούν, τέλος, τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.

ΧΟΡΩΔΙΑ

Η σχολική μας Χορωδία αποτελεί πλέον έναν θεσμό για το σχολείο μας. Για πάνω από μια δεκαετία έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά μας να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις. Είναι βέβαιο πως πέρα από τη μοναδική και αισθητική καλλιέργεια που αποκομίζουν δωρεάν τα παιδιά μας, η συμμετοχή στη Χορωδία του σχολείου μας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, που μας κάνει όλους υπερήφανους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας, τα παιδιά θα μπορέσουν ανά βαθμίδα να γνωρίσουν με τις κατάλληλες ασκήσεις και πάντα με παιγνιώδη τρόπο τα βασικά αθλήματα, ενώ μέσα από μετρήσεις που γίνονται σε γήπεδο στίβου έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις φυσικές τους κλίσεις και τα ενδεχόμενα ταλέντα τους. Μέσα από αθλητικές εκδρομές εκτός σχολικού χώρου αλλά και πρωταθλήματα εντός σχολείου θα εφαρμόσουν τη γνώση που απέκτησαν μέσα στο μάθημα και θα τη συνδυάσουν με αγωνιστική συμπεριφορά και αθλητικό πάθος για να διεκδικήσουν μετάλλια και κύπελλα, σεβόμενοι πάντα όμως το «ευ αγωνίζεσθαι». Οι επίλεκτοι μαθητές-αθλητές θα εκπροσωπήσουν το σχολείο σε μια σειρά από αθλήματα στα Α.Σ.Ι.Σ (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων). Παράλληλα, μέσα από ποικίλες δράσεις τα σαββατοκύριακα και εκτός ωρών σχολείου θα μπορέσουν να πραγματοποήσουν δράσεις στη φύση, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό τους μέσα σε ένα απαιτητικό πολλές φορές περιβάλλον (όπως τα βουνά, τα ποτάμια, τα βράχια) και βάζοντας σε υψηλή

προτεραιότητα τη λειτουργία μέσα στην ομάδα μέσα από εναλλαγή ρόλων. Αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού έτους, το summer camp δίνει -με διαφορετικά προγράμματα ανά ηλικία- την ευκαιρία στα παιδιά μας για αξέχαστες εμπειρίες κοινής καλοκαιρινής ζωής!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχολείο μας, ανοιχτό στον άνθρωπο και την κοινωνία και έχοντας όραμα ένα καλύτερο μέλλον για τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες, τους ευαισθητοποιεί και τους ενθαρρύνει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη μέσα από ποικίλες ανθρωπιστικές δράσεις.
Μία από τις κυριότερες ανθρωπιστικές δράσεις, αποτελεί το καθιερωμένο εδώ και πολλά χρόνια Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar, στην αγορά του οποίου συμμετέχουν ως εθελοντές οι ίδιοι οι μαθητές τόσο στην προετοιμασία και στην οργάνωσή του όσο και με τις δικές τους δημιουργίες. Με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται από τη μεγάλη αυτή γιορτή ενισχύονται διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις (Κιβωτός του Κόσμου, Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα, ΕΛΕΠΑΠ, Σύλλογος Φλόγα, κέντρα φιλοξενίας προσφύγων), φορείς της περιοχής μας και όμορων δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία κ.λπ.) αλλά και ανθρωπιστικές δράσεις εκτός συνόρων.
Η βιωματική εμπειρία των μαθητών μας διευρύνεται και γίνεται πολύπλευρη με

τακτικές επισκέψεις σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ενώ λαμβάνουν μέρος σε διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες ανάλογες με τη στόχευση του κάθε φορέα (π.χ. συγκέντρωση και αποστολή φαρμακευτικού, εκπαιδευτικού και άλλου υλικού σε ευάλωτες ομάδες, οργάνωση αγώνων παραολυμπιακών αθλημάτων σε συνεργασία με ειδικά σχολεία κ.ά). Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι μαθητές μας αισθάνονται το σχολείο συνδεδεμένο με την κοινωνία που ζουν, πλουτίζουν ψυχικά και ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πολιτιστικής κουλτούρας, της αθλητικής δράσης, της ψυχαγωγίας και της εκτόνωσης των μαθητών μας, διοργανώνονται ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές. Αυτές πραγματοποιούνται σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και φυσιολατρικούς χώρους, όπου υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη μας φιλοδοξεί να είναι ένα πεδίο ανταλλαγής προτάσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της Φιλαναγνωσίας. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν μικρές βιβλιοθήκες σε κάθε αίθουσα, με στόχο όχι μόνο να διευκολύνεται η πρόσβαση των μαθητών στη γνώση, αλλά τα ίδια τα παιδιά να γίνουν φορείς διάχυσης και επέκτασης της γνώσης, σύμφωνα με τη σύγχρονη φιλοσοφία του «sharing in education». Η κεντρική Βιβλιοθήκη παραμένει πάντα στη διάθεση των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να δανείζονται βιβλία στον δικό τους ελεύθερο χρόνο.

 

 
 
 
 

 
 
 

Διαγωνισμοί

Το σχολείο μας, στην προσπάθειά του να εμπλέξει τους μαθητές του που έχουν το ενδιαφέρον και την κλίση, σε πιο «δύσκολα» αντικείμενα και κομμάτια επιστημονικών τομέων, δημιουργεί, προετοιμάζει και συμμετέχει σε πληθώρα διαγωνισμών Επιστημονικών φορέων, Πανεπιστημίων κ.α. από την Ελλάδα και το Εξωτερικό και μάλιστα με εξαιρετικές διακρίσεις.

 

 
 
 

Εκπαιδευτικές
Ανταλλαγές
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

Οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία στα τρία χρόνια της φοίτησής τους στο Λύκειο, να πραγματοποιήσουν ταξίδια στην Ευρώπη, τόσο εκπαιδευτικού όσο και ψυχαγωπαιδαγωγικού χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό έρχονται σε καθημερινή τριβή με τις γλώσσες των χωρών που επισκέπτονται, βρίσκουν την ευκαιρία να επισκεφθούν ερευνητικά κέντρα όπως το CERN, τον ΟΗΕ, την ESA κ.λπ., μουσεία, ξένα σχολεία, πανεπιστήμια και πολυτεχνεία, αλλά και χώρους πολιτιστικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και να έρθουν σε επαφή με διεθνούς κύρους επιστήμονες.

 
 
 
 

Σχολικές Εκδόσεις

Το Σχολείο μας, αποσκοπώντας στην καλύτερη εμπέδωση, εμπλουτισμό και οργάνωση της διδακτέας ύλης, προσφέρει εκδόσεις στους μαθητές για όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές.

 

 
Λύκειο
165

ΣΥΝΟΛΟ

Λύκειο
18

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

Λύκειο
44

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Λύκειο
106

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ