Αποστολή βιογραφικού στο cv@avgouleaschool.gr

ΟΔΗΓΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ζητούνται οδηγοί σχολικών λεωφορείων για την σχολική χρονιά 2020-2021.
Απαραίτητα προσόντα:
ΔΙΠΛΩΜΑ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΙ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ