Αναστέλλεται η λειτουργία του Παιδικού μας Σταθμού το σχολικό έτος 2020-21 και μέχρι την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου.

 
 
 
 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχολική περίοδος αποτελεί μοναδική και ξεχωριστή περίοδο στη ζωή του παιδιού, το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα επενδύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων. Αυτό επιτυγχάνεται δίνοντάς τους τη δυνατότητα μέσα από τα κατάλληλα ερεθίσματα να αναπτυχθούν κοινωνικά, σωματικά , συναισθηματικά, και νοητικά. Δίνονται καθημερινά στα νήπια ευκαιρίες που θα το βοηθήσουν να διαμορφώσει την προσωπικότητά του και να πετύχει στο σχολείο και στη ζωή γενικότερα.
Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται και επιτυγχάνονται μεσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που εμπνέονται από τις αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε αβίαστα σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά τις βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομηθεί η αγάπη τους για το σχολείο και η ικανότητά τους για μάθηση.

Παράλληλα, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση του ρόλου των γονέων προς την κατεύθυνση της υποστήριξης, της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών τους δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι ίδιοι στην αγωγή τους, συμπληρώνοντας, ενισχύοντας ή ακόμα και επεκτείνοντας τις επιδιώξεις του σχολείου, σύμφωνα με τις συμβουλές και τις κατευθύνσεις που θα πάρουν από τις νηπιαγωγούς και τη σχολική μας ψυχολόγο.

 

 
 
 

Πρόγραμμα

 

 

Παιδί και Γλώσσα

Στον Παιδικό μας Σταθμό η εκπαιδευτική διαδικασία διαμορφώνεται με βάση την αυθόρμητη ανάγκη των μικρών μαθητών για εξερεύνηση, την καλλιέργεια και την ανάδειξη των ιδιαίτερων σωματικών, πνευματικών και κοινωνικών δυνατοτήτων τους. Έχοντας ως δεδομένο ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας αυτονομούνται για πρώτη φορά, στοχεύουμε στην ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους μέσα από το παιχνίδι και τα ερεθίσματα που παρέχει η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας. Με γνώμονα τη σπουδαιότητα των πρώτων αυτών χρόνων της ζωής των παιδιών μας, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αποδοχής

και ενθάρρυνσης και μέσα από ποικίλες δραστηριότητες εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, θέτουμε τις βάσεις για την ομαλή ένταξή τους τόσο στην κοινωνική ζωή, όσο και στον κόσμο της μάθησης. Στη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας επιδιώκεται τα παιδιά να καλλιεργήσουν την προφορική επικοινωνία, να είναι δηλαδή σε θέση να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να κατανοούν τις απόψεις των άλλων σύμφωνα με το επίπεδο της ανάπτυξής τους. Για την επίτευξη του στόχου μας χρησιμοποιούνται πίνακες αναφοράς, παιδική λογοτεχνία , εικονοϊστορίες, βιβλιοτετράδια και ψυχοκινητικά παιχνίδια.

Παιδί και Μαθηματικά

Στα μαθηματικά τα παιδιά κατακτούν βασικές προμαθηματικές έννοιες. Ασκούνται στην ικανότητα να προβληματίζονται και να επιδιώκουν ανάλογες λύσεις. Έρχονται σε επαφή με απλά γεωμετρικά και στερεά σχήματα.

Οι παραπάνω δραστηριότητες επιτυγχάνονται μέσα από:
• Παιχνίδια (τόμπολες, αντικείμενα, παζλς, κ.α)
• Τραγούδια με σχήματα κ.α
• Ηλεκτρονικές διαδραστικές ασκήσεις στον διαδραστικό πίνακα
• Βιβλιοτετράδια
• Ψυχοκινητικά παιχνίδια
• Βιωματική μάθηση (μετρήσεις, συγκρίσεις, εκτέλεση συνταγών κ.α)

Παιδί και Περιβάλλον

Τα νήπια γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους, τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον, δηλαδή τον ίδιο τον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του (τεχνολογία). Η μελέτη του περιβάλλοντος είναι πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης, άρρηκτα συνδεδεμένο

με τα βιώματα των παιδιών. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα, την ανταλλαγή ιδεών και οδηγούν σε νέες γνώσεις. Τα παιδιά αποκτούν περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, εποχιακές δράσεις (π.χ. τρύγος, σπορά κ.α.) και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα.

Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση

Τα παιδιά μας μπορούν καθημερινά να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από:
• Ζωγραφική και χειροτεχνία με διάφορα υλικά
• Κατασκευές με πηλό κ.α.

• Δημιουργία σχεδίων και εικόνων στον διαδραστικό πίνακα
• Παιδική λογοτεχνία και παραμύθι
• Κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι

Παιδί και Βιωματική ΜάθησηΤα παιδάκια του Παιδικού μας Σταθμού, μέσα από καλοσχεδιασμένες βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις, βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν. Η ενεργητική προσέγγιση της μάθησης ενεργοποιεί τα κίνητρά τους και αναπτύσσει γνωστικές και κοινωνικές ικανότητες, αναγκαίες για την αυτο-καθοριζόμενη μάθηση. Μαθαίνουν έτσι μέσω μιας διδασκαλίας που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματά τους.

Συνεργάζονται με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους, ώστε η μάθηση να αποκτά και κοινωνική χροιά, εκτός από νοητική. Αναπτύσσουν τις ικανότητες της επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης, μέσω δραστηριοτήτων που αυξάνουν σταδιακά σε δυσκολία. Πειραματίζονται με καινοτόμα προγράμματα μέσα από σχέδια εργασίας (projects), αναζητώντας, θέτοντας ερωτήσεις, κάνοντας ανακαλύψεις και καταγράφοντας ιδέες και παρατηρήσεις ως άτομα και ως μέλη της ομάδας. Μέσα από τη βιωματική μάθηση αναπτύσσουν επιπλέον την αυτοεκτίμησή τους, την υπευθυνότητα, τον αυτοσεβασμό, και τον σεβασμό τους στη διαφορετικότητα.

 

 

Aγγλικά

Τα πρώτα βήματα των παιδιών μας στον κόσμο της Αγγλικής γλώσσας είναι συναρπαστικά. Έμπειροι και πρόθυμοι καθηγητές Αγγλικής δημιουργούν μια ασφαλή και αδιαμφισβήτητα σύγχρονη «γωνιά» Αγγλικών, στην οποία τα παιδιά μας αναπτύσσουν τα γλωσσικά τους ταλέντα. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τις μουσικοκινητικές ασκήσεις, τα τραγούδια και τις δημιουργικές δραστηριότητες οι μικροί μαθητές κατακτούν με σταθερά, σίγουρα και ευχάριστα βήματα τη βασική δομή της Αγγλικής γλώσσας. Τα παιδάκια του Νηπιαγωγείου καταφέρνουν να αναγνωρίζουν τους ήχους των γραμμάτων της αγγλικής αλφαβήτου αλλά και να διαβάζουν απλές λέξεις μέσα από ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες.
Σε ένα πλούσιο περιβάλλον μάθησης, οι τάξεις μας είναι μία ανοιχτή αγκαλιά, έτοιμη να υποδεχτεί και να ξεναγήσει τους λιλιπούτειους μαθητές στη μαγική χώρα των Αγγλικών.

Περισσότερα
 

 
 
 

Γράμματα &
Τέχνες

 

 

Θεατρικό ΠαιχνίδιΤο Θεατρικό παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα έκφρασης και απελευθέρωσης συναισθημάτων, κινήσεων και φαντασίας. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες του θεάτρου, τα παιδιά οδηγούνται μέσα από τα θεατρικά παιχνίδια, την παντομίμα, την κίνηση και τη δραματοποίηση να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους αλλά και να βρουν τη δική τους θέση μέσα σε αυτόν.

Η διαδικασία ξεκινάει από διάφορα ερεθίσματα, όπως ένα παραμύθι, μια ιστορία, ένα ποίημα κ.λπ. και τα παιδιά καλούνται μέσα από τη δραματοποίηση αυτών των ερεθισμάτων και την ασφάλεια που τους εξασφαλίζει η μεταμόρφωση σε ρόλους, να συζητήσουν και να εκφραστούν για ζητήματα της καθημερινότητας που τα απασχολούν, να ανακαλύψουν, να αναγνωρίσουν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους.

Μουσικοκινητική Αγωγή Carl OrffΗ Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση της μουσικής αγωγής βασισμένη στην ένωση μουσικής, κίνησης και λόγου. Στην προσχολική ηλικία «εκμεταλλευόμαστε» την έμφυτη ανάγκη των παιδιών να τραγουδήσουν, να κινηθούν και να χορέψουν, ώστε να καλλιεργήσουμε τον ατομικό τους εσωτερικό ρυθμό και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων να τα οδηγήσουμε προς την κατάκτηση των αφηρημένων μουσικών εννοιών

Η καλλιέργεια του ατομικού ρυθμού επιτυγχάνεται μέσα από ρυθμικές μουσικές δραστηριότητες, στις οποίες συντονίζεται ο λόγος και η κίνηση του σώματός τους. Στη συνέχεια εισάγεται στην εκπαίδευση η μελωδία, μέσω της φωνής και του τραγουδιού. Τα παιδιά σε αυτό το στάδιο εκπαιδεύονται επίσης να συνοδεύουν τη μελωδία που τραγουδούν με τα όργανα της Ορχήστρας Orff.

Σχολική ΒιβλιοθήκηΗ Σχολική Βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε βαθμίδας του σχολείου μας, καθώς αντανακλά τη φιλοσοφία μας και είναι πολύτιμος αρωγός σε κάθε εκπαιδευτική δράση που διοργανώνεται. Στα τμήματα της Προσχολικής Αγωγής, η Σχολική Βιβλιοθήκη ως προέκταση της φυσικής τάξης, συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό έργο. Μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες με επίκεντρο το βιβλίο και

μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα επεκτείνεται η διαδικασία της μάθησης και η γνώση αφομοιώνεται από τους μικρούς μαθητές δημιουργικά. Ειδικότερα, για τα τμήματα του Νηπιαγωγείου μας λειτουργεί σε μηνιαία βάση τμήμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης, στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά μας μαθαίνουν να «χρησιμοποιούν» τη βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της, συμμετέχουν σε προγράμματα φιλαναγνωσίας και αξιοποιούν το περιβάλλον της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να απασχοληθούν δημιουργικά.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Παιδικός σταθμός
165

ΣΥΝΟΛΟ

Παιδικός σταθμός
18

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

Παιδικός σταθμός
44

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Παιδικός σταθμός
103

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ