Στο Λύκειο εφαρμόζουμε ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί κάθε χρόνο τα παιδιά μας σε εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς.

Χωρίς αποκλεισμούς μαθητών, με διδακτική αποτελεσματικότητα και παιδαγωγική ευαισθησία, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης μάθησης, αναπτύσσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες κάθε μαθητή, μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον.

Φυσική απόρροια της όλης εκπαιδευτικής μας φιλοσοφίας, αποτελούν και τα διαχρονικά εξαιρετικά αποτελέσματα των μαθητών μας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έτσι οι απόφοιτοι μαθητές του Λυκείου μας επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις υψηλότατες βαθμολογίες, ξεπερνώντας σημαντικά τους πανελλαδικούς μέσους όρους και στη συντριπτική τους πλειοψηφία εισάγονται σε πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης.