Το Σχολείο μας, έχοντας υιοθετήσει μια πολιτική εξωστρέφειας, προάγει το μοντέλο του «Ανοιχτού Σχολείου» παρακολουθώντας και συμμετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις. Έχοντας αυτό ως προϋπόθεση, αναπτύσσει δομές και στρατηγικές έτσι ώστε να ανταποκριθεί με επάρκεια στα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα. Παράλληλα, διαμορφώνει σχέσεις αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας υποστήριξης με την κοινωνία και τους φορείς της.