Χαρακτηριστικά
του εκπαιδευτικού μας
προγράμματος

 

 

Κοινωνικοποίηση

Η καθημερινή αλληλεπίδραση του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον το βοηθά να αναπτύξει συμπεριφορές, να μάθει να συνεργάζεται και να λειτουργεί σε ένα πλαίσιο με κανόνες.

Δεξιότητες

Καλλιεργείται η αποδοχή κοινωνικών αξιών, η ανάπτυξη νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Γνωστική προετοιμασία

Προετοιμάζει τους μαθητές μας με επαγγελματισμό και συνέπεια, δημιουργώντας το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για τις απαιτήσεις των επόμενων σχολικών βαθμίδων.

 

 

Σφαιρική Ανάπτυξη στη προσωπικότητα του παιδιού

Θέτει τις βάσεις για τη διάπλαση πολυσύνθετων προσωπικοτήτων, καθιστώντας τα παιδιά μας ικανά να αντιμετωπίζουν ώριμα και με ευκολία προβλήματα, να διαμορφώνουν άποψη και να λειτουργούν ως υπεύθυνοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες με κριτική σκέψη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον.

 

 
 
 

Καινοτομίες
Διδασκαλία
Δράσεις

 

 

Classter

Δίνεται πρόσβαση στους μαθητές και γονείς στη διαδικτυακή πλατφόρμα classter, όπου λαμβάνουν καθήκοντα σε καθημερινή βάση, σημειώσεις και διαδραστικές ασκήσεις, το εποπτικό υλικό που αξιοποιείται μέσα στην τάξη, ημερολόγιο διαγωνισμάτων τριμήνου και τις βαθμολογίες για κάθε γραπτή εξέταση, για τις οποίες λαμβάνουν παράλληλα και ενημερωτικό email.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Teams

Αξιοποιείται η πλατφόρμα Teams της Microsoft.
Πρόκειται για έναν ψηφιακό κόμβο που ενοποιεί τις συνομιλίες, το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις εφαρμογές που αξιοποιούνται για να προωθήσει τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας που βασίζεται σε διαδικτυακές συνομιλίες και παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Μέσω αυτού του εργαλείου, φιλοδοξούμε να στήσουμε ένα πιο ανοιχτό, ψηφιακό πλαίσιο που να επιτρέπει στους μαθητές να λειτουργούν μέσα σε ελεγχόμενες εικονικές τάξεις, να λύνουν τις απορίες τους κατά τη

διάρκεια του προσωπικού τους διαβάσματος στο σπίτι και να συμμετέχουν και να συνεργάζονται πάνω σε διαθεματικά project.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Microsoft Educator Center

Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Microsoft (Microsoft Educator Community) εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο, διακεκριμένους ομιλητές όπως ο δημοσιογράφος Justin Catanoso, με ξεναγούς από μουσεία όπως το Intrepid Museum της Νέας Υόρκης, συγγραφείς παιδικών βιβλίων όπως η Cressida Cowell και τέλος, με οργανώσεις όπως το Pulitzer Prize Centre. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις όπως Mystery Skype, Skype Virtual Field Trips, Skype Collaborations και Guest Speaker. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε παρατηρήσει ότι αξιοποιώντας το skype in the classroom ξεφεύγουμε από τη νόρμα των μαθημάτων, δημιουργούνται

σωστές προϋποθέσεις και συνθήκες για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε δραστηριότητες βασισμένες σε πραγματικά προβλήματα από ολόκληρο τον κόσμο, εξασκούν την αγγλική γλώσσα, έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» και να γνωρίσουν μέρη τα οποία μπορεί να μην επισκεφθούν ποτέ. Τέλος και πιο σημαντικό, παρατηρούνται μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες να συμμετέχουν ενεργά και να παίρνουν πρωτοβουλίες χωρίς να έχουν τον φόβο του λάθους ή της κριτικής από τους συμμαθητές τους.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Ρομποτική

Η εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από το Προνηπιαγωγείο ως και το Γυμνάσιο. Αρχικά, τα παιδιά κάθε τμήματος χωρισμένα σε ομάδες των τριών, χρησιμοποιούν ρομπότ δαπέδου όπως BeeBot – BlueBot και πλήθος από εκπαιδευτικές πίστες. Αργότερα συναρμολογούν και προγραμματίζουν τα δικά τους ρομπότ χρησιμοποιώντας τα LegoWeDo1 – LegoWeDo2- Edison και συμπληρωματικά δομικά στοιχεία.
Δημιουργούν εικονικό περιβάλλον για κάθε κατασκευή με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0 και παρουσιάζουν την εργασία τους με PowerPoint ή Sway.

Αργότερα με Lego EV3 οι μαθητές χτίζουν, προγραμματίζουν και δοκιμάζουν τις δικές

τους λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της ρομποτικής τεχνολογίας. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά, επικοινωνούν, συνεργάζονται. Παράλληλα καλλιεργούν την φαντασία τους, αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες, μαθαίνουν να είναι δημιουργικά, να επιλύουν προβλήματα. Έρχονται σε επαφή με επιστήμες όπως Πληροφορική, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Ηλεκτρονική, Φυσική.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ

Το διευρυμένο πρόγραμμα του Δημοτικού μας προσφέρει στους μαθητές επιπλέον ώρες διδασκαλίες σε μαθήματα όπως η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, τα Αγγλικά κ.ά. Το πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με τα δωρεάν βοηθήματα εκδόσεων του Σχολείου μας και τις επιπλέον ώρες εργαστηρίων, διασφαλίζει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της διδακτέας ύλης και διαμορφώνει τις συνθήκες για την καλύτερη εμπέδωση και επέκταση της νέας γνώσης.
Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται καθημερινά από την Α' Δημοτικού και με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει οι μαθητές μας αποκτούν τα πτυχία FLYERS-CAMBRIDGE στην Ε' Δημοτικού και KET-CAMBRIDGE στην ΣΤ' Δημοτικού.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά ή Γερμανικά) διδάσκεται από την Γ' Δημοτικού. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που παρέχεται στους μαθητές μας περιλαμβάνει ακόμη δράσεις στην Πληροφορική, τη Μουσική Αγωγή, τη Θεατρική Παιδεία, τα Εικαστικά και -σε συνδυασμό με τις ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρονται- καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις επιθυμίες και τις ανάγκες των μαθητών μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναδείξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους.
Παράλληλα, το Σχολείο μας, ανοιχτό σε νέες ιδέες και στην κοινωνία, συνεργάζεται στενά με ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς (Microsoft, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, UNICEF κ.ά.) με στόχο τη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

 
 

Σχολική
Ζωή

 

 

Stem

Στο σχολείο μας, οι STEMαθητές της Δ' – ΣΤ' Δημοτικού αποκτούν με συναρπαστικό τρόπο γνώσεις Φυσικής, Τεχνολογίας, Μαθηματικών και Μηχανικής, μέσα από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δραστηριότητες με τις οποίες τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα.

Στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν με έξυπνο και διασκεδαστικό τρόπο την τεχνολογία για να λύνουν προβλήματα, να κάνουν τις ιδέες τους πράξη, να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις σε αναπτυσσόμενα τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία. Έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν να προγραμματίζουν ρομπότ, να συναρμολογούν μηχανικές κατασκευές, να γράφουν κώδικα και να αλληλεπιδρούν με δημιουργικό τρόπο με τον υπολογιστή.

Arkki

Στα εργαστήρια του ARKKI, οι μαθητές Α' - Γ' Δημοτικού, με άξονα το «Αρχιτεκτονικό παιχνίδι», βλέπουν τον κόσμο μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, πειραματίζονται, σχεδιάζουν και ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους. Όλα τα προγράμματα ενδυναμώνουν την τρισδιάστατη αντίληψη, τη μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας.
Η αρχιτεκτονική χρησιμοποιείται ως μέσο για να δώσει στα παιδιά ερεθίσματα που από τη φύση της έχει η επιστήμη αυτή, να τα βοηθήσει στη συγκρότηση της σκέψης, να τονώσει την φαντασία & τη δημιουργικότητά τους και να γίνουν οι «αρχιτέκτονες» του μέλλοντος.

Μελέτη

Στην προσπάθεια του σχολείου να παρέχει κάθε χρόνο ολοένα ποιοτικότερη και πληρέστερη εκπαίδευση στους μαθητές του, παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τη σωστή μελέτη και προετοιμασία των καθημερινών υποχρεώσεών τους. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με την δημιουργία ολιγομελών τμημάτων απογευματινής μελέτης και αφετέρου με τον συντονισμό και την εποπτεία καταρτισμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους δασκάλους των παιδιών στα πρωινά τμήματά τους.

Κινέζικα

Στην εποχή που ζούμε, η Κίνα είναι αναμφισβήτητα μια μεγάλη και διαρκώς ανερχόμενη εμπορική, βιομηχανική, οικονομική και πολιτιστική δύναμη. Η καλή γνώση της Κινεζικής γλώσσας αποτελεί σήμερα ισχυρό προσόν και στο μέλλον θα είναι σίγουρα ένα διαβατήριο στην προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών μας.
Η αδελφοποίηση της μεγάλης Βιβλιοθήκης της Σαγκάη με τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη, έχει δημιουργήσει εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο μας και τον κινέζο Μορφωτικό Ακόλουθο στην Αθήνα. Μέσω των σχέσεων αυτών έχουμε εξασφαλίσει πιστοποιημένους καθηγητές της Κινεζικής Γλώσσας με εκτενή εμπειρία στη διδασκαλία της Κινεζικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα.

Αθλητικές δραστηριότητες

Το Σχολείο μας, επιδιώκοντας όλα τα χρόνια λειτουργίας του να βρίσκεται στην πρωτοπορία σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του στους τομείς του αθλητισμού και των τεχνών με το πολυδύναμο Αθλητικό - Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο χάρη στη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη σας αναβαθμίζεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και γίνεται όλο και πιο ειδικευμένο σε διαφορετικές και ποικίλες δραστηριότητες. Η αδιάκοπη προσπάθεια, η συστηματική δουλειά και το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν τα εχέγγυα για την εξαιρετική πορεία του Αθλητικού - Πολιτιστικού μας Κέντρου. Οι συνεχείς επιτυχίες των τμημάτων μας σε αγώνες, παραστάσεις και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις ανατροφοδοτούν το κουράγιο και τη δύναμή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε την προσπάθεια που καταβάλλουμε με στόχο τη μέγιστη δυνατή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όμιλος Ρητορικής

Όμιλος Ρητορικής για μαθητές της Δ' – ΣΤ' Δημοτικού με στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του λόγου.
Ο όμιλος Ρητορικής απευθύνεται σε μαθητές της Δ' - ΣΤ' Δημοτικού ως συνέχεια του Ομίλου Ρητορικής που εδώ και χρόνια λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων μας.
Στο πλαίσιο αυτού του ομίλου, οι μαθητές θα γνωρίσουν τα ρητορικά αγωνίσματα (εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, αγώνας αντιλογίας), θα χρησιμοποιήσουν τον προφορικό λόγο ως μέσο αποκάλυψης των προσωπικών τους διανοημάτων και συναισθημάτων, θα διδαχθούν τους βασικούς κανόνες του διαλόγου και θα ασκηθούν στη διαδικασία της αντιπαράθεσης απόψεων και της εύρεσης κατάλληλων επιχειρημάτων.

Η συστηματική ενασχόληση με αυτά τα αγωνίσματα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους στον δημόσιο λόγο και να μάθουν να ακούνε προσεκτικά τον συνομιλητή τους σεβόμενοι τη διαφορετική του άποψη.

Όμιλος Αρχαίων Ελληνικών

Όμιλος Αρχαίων Ελληνικών «Μικροί Αρχαιο…λόγοι»
Το σχολείο μας, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τον σεβασμό στις αρχές και τις αξίες που απορρέουν από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα αυτού του πολιτισμικού αγαθού, με αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης, δημιούργησε τον Όμιλο εκμάθησης των Αρχαίων Ελληνικών για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.

Σκοπός του εγχειρήματος δεν είναι η διδασκαλία του μαθήματος μέσα σε πλαίσια διδακτικού φορμαλισμού, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί αποπροσανατολιστικά. Μέλημά μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν τη γλώσσα που μιλάμε, να γνωρίσουν τα Αρχαία Ελληνικά και να τα αγαπήσουν, ώστε όταν φτάσουν στο Γυμνάσιο να νιώθουν έτοιμοι να ανταποκριθούν με τον απαιτούμενο ζήλο και ενθουσιασμό στο νέο αυτό μάθημα.

Όμιλος Συγγραφικής Ομάδας

Όμιλος συγγραφικής ομάδας «Μικρά Μολύβια» Το πρόγραμμα ΜΙΚΡΑ ΜΟΛΥΒΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΜΟΙ απευθύνεται σε μαθητές της Ε' - ΣΤ' Δημοτικού με αγάπη για τη λογοτεχνία, που επιθυμούν να αφιερώσουν λίγο χρόνο από την ξεκούραση και τη μελέτη τους για να γίνουν… συγγραφείς.
Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά μέσα από μια γόνιμη συνεργασία με συνομηλίκους τους από άλλα σχολεία της χώρας:
• να δημιουργήσουν το δικό τους λογοτεχνικό βιβλίο με… κέφι και έμπνευση.
• να γνωρίσουν από κοντά σημαντικούς συγγραφείς.
• να παρουσιάσουν το έργο τους στο ευρύ κοινό στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
• να ενισχύσουν με τα έσοδα που θα προκύψουν στοχευμένες φιλανθρωπικές δράσεις.

Όμιλος Μαθηματικών

Όμιλος Μαθηματικών «Μαθημαγειρέματα»
Στα «Μαθημαγειρέματα», τα παιδιά του Δημοτικού κάνουν ένα «μαθημαγικό» βήμα προς τον κόσμο του Γυμνασίου. Ουσιαστικά, κάνουν μια εισαγωγή με έναν πιο διασκεδαστικό και ελεύθερο τρόπο στην ύλη της Α' Γυμνασίου, με τη βοήθεια γρίφων και παιχνιδιών. Στο τέλος, με τη χρήση των tablets κάνουν εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκαν μέσα από διαδραστικές εφαρμογές.

Όμιλος Αστρονομίας

Στον όμιλο Αστρονομίας οι μαθητές της Δ', Ε' και ΣΤ΄ Δημοτικού θα γνωρίσουν το ηλιακό μας σύστημα (τη Γη, τη Σελήνη, τον Ήλιο, τους πλανήτες, τους κομήτες, τους αστεροειδείς, τους μετεωρίτες), αλλά θα ταξιδέψουν και πέρα από αυτό!
Θα μάθουν για τα αστέρια, τους αστερισμούς και τους γαλαξίες, για διαστημικές αποστολές, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η εξερεύνηση του διαστήματος. Θα παρατηρήσουν τον νυχτερινό ουρανό, αναγνωρίζοντας τα ουράνια σώματα σε αυτόν.

Όμιλος Δημιουργικής γραφής

Θες ν’ ανακαλύψεις τα όρια της φαντασίας σου;
Να ταξιδέψεις σ’ έναν μαγικό κόσμο με λέξεις;
Ακόνισε τη μύτη του μολυβιού σου κι έλα στον Όμιλο Δημιουργικής γραφής του σχολείου μας!
Με αφορμή την παρατήρηση εικόνων, τη μουσική και τη ζωγραφική τα παιδιά θα εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, θα συνεργαστούν και θα διασκεδάσουν παρέα με τις λέξεις. Οι μαθητές μας θα δημιουργήσουν τις δικές τους μοναδικές ιστορίες και θα τις καταγράψουν με τη βοήθεια λογοτεχνικών αποσπασμάτων, τη διεξαγωγή συζήτησης και την ανταλλαγή ιδεών. Στόχος μας να κατανοήσουν κάποιες συγγραφικές τεχνικές και να εξοικειωθούν με τη γραφή διασκεδάζοντας.

Μικρές ιστορίες 2020-21...

ΧΟΡΩΔΙΑ

Η σχολική μας Χορωδία αποτελεί πλέον έναν θεσμό για το σχολείο μας. Για πάνω από μια δεκαετία έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά μας να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις. Είναι βέβαιο πως πέρα από τη μοναδική και αισθητική καλλιέργεια που αποκομίζουν δωρεάν τα παιδιά μας, η συμμετοχή στη Χορωδία του σχολείου μας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, που μας κάνει όλους υπερήφανους.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ORFF

Το Σύστημα Orff είναι μια μουσικοπαιδαγωγική μέθοδος που στόχο έχει να αναπτύξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών και να τα οδηγήσει σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες που βασίζονται στον συνδυασμό της μουσικής, της κίνησης και του λόγου.
Οι κυριότεροι στόχοι είναι:
• Ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού.
• Αντίληψη του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται ο ήχος και η κίνηση.
• Να αισθανθούν τα παιδιά ότι η μουσική είναι μια τέχνη, με την οποία μπορούν να έρθουν σε επαφή δημιουργικά.
• Να αναπτυχθεί η προσωπικότητα των παιδιών μέσα από την μουσικοκινητική ενασχόλησή τους και να δημιουργούν για την προσωπική τους ευχαρίστηση.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας, τα παιδιά θα μπορέσουν ανά βαθμίδα να γνωρίσουν με τις κατάλληλες ασκήσεις - και πάντα με παιγνιώδη τρόπο - τα βασικά αθλήματα, ενώ μέσα από μετρήσεις που γίνονται σε γήπεδο στίβου έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις φυσικές τους κλίσεις και τα ενδεχόμενα ταλέντα τους. Μέσα από αθλητικές εκδρομές εκτός σχολικού χώρου αλλά και πρωταθλήματα εντός σχολείου θα εφαρμόσουν τη γνώση που απέκτησαν μέσα στο μάθημα και θα τη συνδυάσουν με αγωνιστική συμπεριφορά και αθλητικό πάθος για να διεκδικήσουν μετάλλια και κύπελλα, σεβόμενοι πάντα όμως το «ευ αγωνίζεσθαι». Οι επίλεκτοι μαθητές-αθλητές θα εκπροσωπήσουν το σχολείο σε μια σειρά από αθλήματα στα Α.Σ.Ι.Σ (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων). Παράλληλα, μέσα από ποικίλες δράσεις τα

σαββατοκύριακα και εκτός ωρών σχολείου θα μπορέσουν να κάνουν δράσεις στη φύση, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό τους σε ένα απαιτητικό πολλές φορές περιβάλλον (όπως τα βουνά, τα ποτάμια, τα βράχια) και βάζοντας σε υψηλή προτεραιότητα τη λειτουργία μέσα στην ομάδα μέσα από εναλλαγή ρόλων. Αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού έτους, το summer camp δίνει -με διαφορετικά προγράμματα ανά ηλικία- την ευκαιρία στα παιδιά μας για αξέχαστες εμπειρίες κοινής καλοκαιρινής ζωής!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχολείο μας, ανοιχτό στον άνθρωπο και την κοινωνία και έχοντας όραμα ένα καλύτερο μέλλον για τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες, τους ευαισθητοποιεί και τους ενθαρρύνει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη μέσα από ποικίλες ανθρωπιστικές δράσεις.

Μία από τις κυριότερες, αποτελεί το καθιερωμένο εδώ και πολλά χρόνια Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar, στην αγορά του οποίου συμμετέχουν οι ίδιοι οι μαθητές τόσο στην προετοιμασία, με τις δικές τους δημιουργίες, όσο και στην ενεργή συμμετοχή τους για συγκέντρωση επιπλέον χρημάτων ή ειδών για την ενίσχυση φορέων. Με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται από τη μεγάλη αυτή γιορτή ενισχύονται διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις (Κιβωτός του Κόσμου, Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα, ΕΛΕΠΑΠ, Σύλλογος Φλόγα, κέντρα φιλοξενίας προσφύγων), φορείς της περιοχής μας και όμορων δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία κ.λπ.) αλλά και ανθρωπιστικές δράσεις εκτός συνόρων.

Η βιωματική εμπειρία των μαθητών μας διευρύνεται και γίνεται πολύπλευρη με τακτικές επισκέψεις σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ενώ λαμβάνουν μέρος σε διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες ανάλογες με τη στόχευση του κάθε φορέα (π.χ. συγκέντρωση και αποστολή φαρμακευτικού, εκπαιδευτικού και άλλου υλικού σε ευάλωτες ομάδες, οργάνωση αγώνων παραολυμπιακών αθλημάτων σε συνεργασία με ειδικά σχολεία κ.ά). Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι μαθητές μας αισθάνονται το σχολείο συνδεδεμένο με την κοινωνία που ζουν, πλουτίζουν ψυχικά και ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πολιτιστικής κουλτούρας, της αθλητικής δράσης, της ψυχαγωγίας και της εκτόνωσης των μαθητών μας, διοργανώνονται ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές. Αυτές πραγματοποιούνται σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και φυσιολατρικούς χώρους, όπου οργανώνονται συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Για τα παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό, η Βιβλιοθήκη μας φιλοδοξεί να είναι ένα πεδίο ανταλλαγής προτάσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της Φιλαναγνωσίας. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν μικρές βιβλιοθήκες σε κάθε αίθουσα. Επιπλέον, τα παιδιά επισκέπτονται ανά τμήμα την κεντρική Βιβλιοθήκη του σχολείου μας, όπου όχι μόνο έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν περισσότερα βιβλία, αλλά και να συμμετέχουν σε:

α) δραστηριότητες φιλαναγνωσίας σχετικές με κάποιο κομμάτι της διδαχθείσας ύλης του αναλυτικού προγράμματος.
β) μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδος από την αρχαία εποχή έως τη νεότερη.

 

 
 
 
 

 
 
 

Διαγωνισμοί

Το σχολείο μας πρωτοπόρο και πάντοτε ανοιχτό στην κοινωνία και τις νέες προκλήσεις, συμμετέχει, υποστηρίζει και διοργανώνει Πανελλήνιους και Διεθνείς διαγωνισμούς με σκοπό την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, την απόκτηση εμπειριών και την καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας, αριστείας και συνεργατικότητας.

 

 
 
 

Εκπαιδευτικές
Ανταλλαγές
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

Έχοντας ως όραμα οι μαθητές μας να αποτελέσουν τους αυριανούς ενεργούς πολίτες του κόσμου, το σχολείο μας συμμετέχει και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, οι μαθητές μας επικοινωνούν και συνεργάζονται με μαθητές και επιστήμονες από όλον τον κόσμο, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως: Skype, Etwinning και Flipgrid.

 

 
 
 
 

 
Δημοτικό
165

ΣΥΝΟΛΟ

Δημοτικό
18

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

Δημοτικό
44

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δημοτικό
106

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ