Εισαγωγή

O Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, την πληροφόρησή τους σχετικά με τις επαγγελματικές διεξόδους, την ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και την αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό «γίγνεσθαι».

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που διανύουμε μια περίοδο ραγδαίων και έντονων κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίσταται σημαντικό εργαλείο ορθολογικής επιλογής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατεύθυνσης.

 
 
 
 
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Αναγνώριση των
κλίσεων
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Πληροφόρηση
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Συμβουλευτική
 
 

Για τους λόγους αυτούς
οι δράσεις που λαμβάνουν χώρα
στο πλαίσιο του μαθήματος είναι
οι εξής:

 

 

Επαγγελματικός
Προσανατολισμός

Οργάνωση - εκτέλεση ψυχομετρικών τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού από όπου διερευνώνται προσωπικότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα του μαθητή, με αποτέλεσμα να προσδιορίζονται οι σπουδές & τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν περισσότερο. Ακολουθεί, συμβουλευτική από ειδικευμένους συμβούλους και καθηγητές μας υπό τη μορφή προσωπικών συναντήσεων με τον κάθε μαθητή, μαζί ή χωρίς τους γονείς του, στις οποίες αναλύονται θέματα, όπως το σύστημα πρόσβασης, η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ανάλυση του ψυχομετρικού τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.

Ημέρες
Σταδιοδρομίας

Εκπρόσωποι φορέων, από διάφορους κλάδους της αγοράς εργασίας, επισκέπτονται το Σχολείο και παρουσιάζουν το αντικείμενο εργασίας τους στους μαθητές, απαντούν στις ερωτήσεις τους και συζητούν γύρω από τα στοιχεία που συνθέτουν την επαγγελματική τους πραγματικότητα. Ακολουθεί, ενημέρωση από ομάδα αποφοίτων φοιτητών του Σχολείου κατά την οποία αναλύεται το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος-Σχολής.

Εισαγωγή σε ξένα
Πανεπιστήμια

Τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως UCAS Centre και έχουν την δυνατότητα να αναλαμβάνουν την διεκπεραίωση αιτήσεων UCAS για προπτυχιακά προγράμματα σε πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένου, από το British Council, UCAS Counsellor.

 

 

Σωματείο
Επιχειρηματικότητας Νέων

Η συμμετοχή μας στα προγράμματα του ΣΕΝ έχουν κύριο μέλημα την ανάδειξη των εννοιών της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της λειτουργίας της αγοράς, της κοινωνικής ευθύνης και της πράσινης ανάπτυξης. Προγράμματα όπως "Μία επιχείρηση σε δράση", "Οικονομία και εγώ", "Εικονική Επιχείρηση" βοηθούν τους μαθητές να αξιολογήσουν τις προσωπικές τους ικανότητες & ενδιαφέροντα, να διερευνήσουν επιλογές για τη σταδιοδρομία τους και να αποκτήσουν ικανότητες χρήσιμες για την μετέπειτα εύρεση εργασίας.