Χαρακτηριστικά
του εκπαιδευτικού μας
προγράμματος

 

 

Γνωστική προετοιμασία

Παρέχεται μάθηση σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Οικοδομείται σταδιακά η γνώση, καλύπτονται τα όποια γνωστικά κενά, δίνοντας έτσι στέρεες βάσεις για το Λύκειο.

Δεξιότητες

Καλλιεργούνται τα ενδιαφέροντα, οι δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη και problem solving, ενσυναίσθηση, πολιτιστική, περιβαλλοντική και ανθρωπιστική ταυτότητα, μέσα από ποικίλες δράσεις. Δίνεται έμφαση στη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Βιωματική Εκπαίδευση

Χρησιμοποιούνται πρωτοποριακοί τρόποι διδασκαλίας με παράλληλη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, εντάσσοντας έτσι ισχυρά εκπαιδευτικά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα και έξω από την τάξη.

 

 
 
 

Καινοτομίες
Διδασκαλία
Δράσεις

 

 

E - school

Δίνεται πρόσβαση στους μαθητές και γονείς στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα e-school, όπου λαμβάνουν καθήκοντα σε καθημερινή βάση, σημειώσεις και διαδραστικές ασκήσεις, το εποπτικό υλικό

που αξιοποιείται μέσα στην τάξη, ημερολόγιο διαγωνισμάτων τετράμηνου και τις βαθμολογίες για κάθε γραπτή εξέταση, για τις οποίες λαμβάνουν παράλληλα και ενημερωτικό email.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Teams

Αξιοποιείται η πλατφόρμα Teams της Microsoft. Πρόκειται για έναν ψηφιακό κόμβο που ενοποιεί τις συνομιλίες, το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις εφαρμογές που αξιοποιούνται για να προωθήσει τη συνεργασία και τη ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ένα περιβάλλον εργασίας που βασίζεται σε διαδικτυακές συνομιλίες και παρέχει τη

δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Μέσω αυτού του εργαλείου, φιλοδοξούμε να στήσουμε ένα πιο ανοιχτό, ψηφιακό πλαίσιο που να επιτρέπει στους μαθητές να λειτουργούν μέσα σε ελεγχόμενες εικονικές τάξεις, να λύνουν τις απορίες τους κατά τη διάρκεια του προσωπικού τους διαβάσματος στο σπίτι και να συμμετέχουν και να συνεργάζονται πάνω σε διαθεματικά project.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Microsoft Educator Community

Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Microsoft (Microsoft Educator Community) εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο, με διακεκριμένους ομιλητές όπως ο δημοσιογράφος Justin Catanoso, με ξεναγούς από μουσεία όπως το Intrepid Museum της Νέας Υόρκης, με συγγραφείς παιδικών βιβλίων όπως η Cressida Cowell και τέλος, με οργανώσεις όπως το Pulitzer Prize Centre. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις όπως Mystery Skype, Skype Virtual Field Trips, Skype Collaborations και Guest Speaker. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε παρατηρήσει ότι αξιοποιώντας το skype

in the classroom ξεφεύγουμε από την νόρμα των μαθημάτων, δημιουργούνται σωστές προϋποθέσεις και συνθήκες για μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε δραστηριότητες βασισμένες σε πραγματικά προβλήματα από ολόκληρο τον κόσμο, εξασκούν την αγγλική γλώσσα και έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» και να γνωρίσουν μέρη τα οποία μπορεί να μην επισκεφθούν ποτέ. Τέλος και πιο σημαντικό, μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες ξεκινούν να συμμετέχουν ενεργά και να παίρνουν πρωτοβουλίες χωρίς να έχουν τον φόβο του λάθους ή της κριτικής από τους συμμαθητές τους.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Bring Your Own Device

Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ατομικής ψηφιακής συσκευής για αποθήκευση και χρήση εκπαιδευτικού υλικού μέσα και έξω από την τάξη στη λογική του μοντέλου (Bring Your Own Device).

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Stream

Στον προγραμματισμό του Γυμνασίου έχει ενταχθεί ζώνη STREAM όπου προσεγγίζουμε το μάθημα της Τεχνολογίας με τις μαθησιακές μεθόδους, Project-Based Learning και στρατηγική Jigsaw. Η μέθοδος Project-Based Learning στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως κριτική σκέψη, problem solving και συνεργασία εμπλέκοντας τους μαθητές στην επίλυση προβλημάτων πραγματικού χρόνου. Jigsaw καλείται η ομαδοσυνεργατική στρατηγική διδασκαλίας, κατά την εφαρμογή της

οποίας τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να εργαστούν από κοινού ως σύνολο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Για παράδειγμα, στην Α’ Γυμνασίου οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν, να καλωδιώσουν, να κατασκευάσουν, να πάρουν και να επεξεργαστούν τα στατιστικά λειτουργίας ώστε να δημιουργήσουν ένα «έξυπνο» θερμοκήπιο με απομακρυσμένο έλεγχο και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των στοιχείων λειτουργίας και τη χρησιμότητα των θερμοκηπίων στις καλλιέργειες.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Ρομποτική

Η εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ενταγμένη στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από το Προνηπιαγωγείο ως και το Γυμνάσιο.
Αρχικά, τα παιδιά κάθε τμήματος χωρισμένα σε ομάδες των τριών , χρησιμοποιούν ρομπότ δαπέδου όπως BeeBot – BlueBot και πλήθος από εκπαιδευτικές πίστες.
Αργότερα συναρμολογούν και προγραμματίζουν τα δικά τους ρομπότ χρησιμοποιώντας τα LegoWeDo1 – LegoWeDo2- Edison και συμπληρωματικά δομικά στοιχεία. Δημιουργούν εικονικό περιβάλλον για κάθε κατασκευή με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch 3.0 και παρουσιάζουν την εργασία τους με PowerPoint ή Sway.

Σε επόμενο στάδιο με τη χρήση Lego EV3 οι μαθητές χτίζουν, προγραμματίζουν και δοκιμάζουν τις δικές τους λύσεις σε πραγματικά προβλήματα της ρομποτικής τεχνολογίας..
Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδικά να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Παράλληλα, καλλιεργούν τη φαντασία τους, αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες, μαθαίνουν να είναι δημιουργικά και να επιλύουν προβλήματα, ενώ έρχονται σε επαφή με επιστήμες όπως Πληροφορική, Τεχνολογία, Μηχανολογία, Ηλεκτρονική, Φυσική.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

Διδασκαλία - Δράσεις

• Πραγματοποιούνται σε σταθερή εβδομαδιαία βάση εργαστηριακές ασκήσεις για τις Φυσικές Επιστήμες.
• Αναπτύσσονται δράσεις φιλαναγνωσίας, με λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης σε κάθε σχολική αίθουσα και ημέρας ανάγνωσης.
• Οργανώνονται επιμορφωτικές επισκέψεις, με στόχο τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης.
• Αναπτύσσεται θεατρική και μουσική παιδεία, μέσα από την παρακολούθηση αντίστοιχων παραστάσεων εντός και εκτός του σχολικού χώρου.
• Διοργανώνονται βιωματικές επισκέψεις και ομιλίες στο πλαίσιο των επετειακών γιορτών.

• Πραγματοποιείται σειρά επιστημονικών εκλαϊκευμένων επιστημονικών διαλέξεων από καθηγητές πανεπιστημίου για τους απόφοιτους του Γυμνασίου.
• Γίνεται διαρκής επαγγελματικός προσανατολισμός, τόσο από επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και επιστήμες και παράλληλα προσφέρεται και η δυνατότητα εξατομικευμένης συμβουλευτικής.
• Οργανώνονται ποικίλα πρωταθλήματα, αγώνες δρόμου, γίνονται αθλητικές – σωματικές μετρήσεις και παρέχονται προγράμματα υγιεινής διατροφής και άσκησης.
• Δημιουργούνται υψηλά πρότυπα στους μαθητές μέσα από επισκέψεις και ομιλίες σημαντικών προσωπικοτήτων από όλους τους χώρους.

Στο πλαίσιο επιπλέον προσφοράς
βοήθειας στο μαθητή, προσφέρεται:

 
 

Σχολική
Ζωή

 

 

AR, VR, 3D Creative Lab

Το σχολείο μας με μια σειρά Workshops έχει ως στόχο να εξοικειώσει τα παιδιά με 3 τεχνολογίες: VR, AR και 3D Printing. Μέσα από τον φανταστικό κόσμο των τεχνολογιών, τα παιδιά εξοικειώνονται με νέα εργαλεία δημιουργίας & εφευρετικότητας, ενισχύεται η διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης και παρέχονται πρακτικές δεξιότητες για την εφαρμογή κριτικής σκέψης σε προκλήσεις.

1. Σχεδιάζω σε 3D περιβάλλον
Ένα εργαστήρι άλλων διαστάσεων για τη Βιολογία και τη Χημεία. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τη μοντελοποίηση και δημιουργούν δικά τους μοντέλα σε εικονικό περιβάλλον. Ο λευκός καμβάς αποτελεί ιδανικό πεδίο ώστε να εμβαθύνουν στις γνώσεις που λαμβάνουν στην τάξη, αλλά και να αξιοποιήσουν τη δημιουργική τους σκέψη με πολλά διαφορετικά εργαλεία.

2. Δημιουργώ τη δική μου εφαρμογή AR
Tα παιδιά καλούνται να φανταστούν και να δημιουργήσουν τη δική τους εφαρμογή AR. Εξοικειώνονται με την Επαυξημένη

Πραγματικότητα και ανακαλύπτουν πώς μπορούν να παρουσιάσουν ένα αγαπημένο τους σχολικό αντικείμενο σε άλλα παιδιά ή και στους μεγάλους, πέρα από τα όρια του βιβλίου και του πίνακα.

3. Σχεδιάζω τρισδιάστατα & εκτυπώνω παιχνίδια
Τα παιδιά γίνονται σχεδιαστές παιχνιδιών! Εισάγονται στον σχεδιασμό προϊόντων, το marketing, τη διαφήμιση, το branding και τις πωλήσεις, ενώ παράλληλα εξασκούνται και εξοικειώνονται με την τεχνολογία του 3D Scanning και Printing σε ολοένα και περισσότερους τομείς της ζωής μας.

Κινέζικα

Στην εποχή που ζούμε, η Κίνα είναι αναμφισβήτητα μια μεγάλη και διαρκώς ανερχόμενη εμπορική, βιομηχανική, οικονομική και πολιτιστική δύναμη. Η καλή γνώση της Κινεζικής γλώσσας αποτελεί σήμερα ισχυρό προσόν και στο μέλλον θα είναι σίγουρα ένα διαβατήριο στην προσπάθεια επαγγελματικής αποκατάστασης των παιδιών μας.
Η αδελφοποίηση της μεγάλης Βιβλιοθήκης της Σαγκάη με τη Σχολική μας Βιβλιοθήκη, έχει δημιουργήσει εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο μας και τον κινέζο Μορφωτικό Ακόλουθο στην Αθήνα. Μέσω των σχέσεων αυτών έχουμε εξασφαλίσει πιστοποιημένους καθηγητές της Κινεζικής Γλώσσας με εκτενή εμπειρία στη διδασκαλία της Κινεζικής γλώσσας ως ξένη γλώσσα.

Μελέτη

Το σχολείο μας, στην προσπάθειά του να παρέχει κάθε χρόνο ολοένα ποιοτικότερη και πληρέστερη εκπαίδευση στους μαθητές του, παρακολουθεί, υποστηρίζει και ενισχύει τη σωστή μελέτη και προετοιμασία των καθημερινών υποχρεώσεών τους. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων απογευματινής μελέτης και αφετέρου με τον συντονισμό και την εποπτεία καταρτισμένων καθηγητών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους διδάσκοντες των παιδιών στα πρωινά τμήματά τους.

Αθλητικές δραστηριότητες

Το Σχολείο μας, επιδιώκοντας όλα τα χρόνια λειτουργίας του να βρίσκεται στην πρωτοπορία σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του στους τομείς του αθλητισμού και των τεχνών με το πολυδύναμο Αθλητικό - Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο χάρη στη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη σας αναβαθμίζεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και γίνεται όλο και πιο ειδικευμένο σε διαφορετικές και ποικίλες δραστηριότητες. Η αδιάκοπη προσπάθεια, η συστηματική δουλειά και το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν τα εχέγγυα για την εξαιρετική πορεία του Αθλητικού - Πολιτιστικού μας Κέντρου. Οι συνεχείς επιτυχίες των τμημάτων μας σε αγώνες, παραστάσεις και ποικίλες άλλες εκδηλώσεις ανατροφοδοτούν το κουράγιο και τη δύναμή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε την προσπάθεια που καταβάλλουμε με στόχο τη μέγιστη δυνατή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ορχήστρα

Επιλογή μαθητών με μουσικές γνώσεις κατωτέρας σχολής από τους διδάσκοντες καθηγητές. Τα μαθήματα παραδίδονται δωρεάν. Οι μαθητές της Ορχήστρας συμμετέχουν στις επίσημες εκδηλώσεις του σχολείου και στην ετήσια συναυλία που πραγματοποιείται στο τέλος της χρονιάς.

Όμιλος Ρητορικής

Από το 2003 το σχολείο μας, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια όχι μόνο του γραπτού αλλά και του προφορικού λόγου, οργανώνει για τους μαθητές μας Όμιλο Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας. Οι συναντήσεις του Ομίλου «δίνουν τον λόγο» στους μαθητές, οι οποίοι μέσα από τα Ρητορικά Αγωνίσματα:
• καλλιεργούν την ποιοτική γλώσσα
• μαθαίνουν να αποδέχονται την πολλαπλότητα των απόψεων
• αξιολογούν, εγκρίνουν ή απορρίπτουν επιχειρήματα
• έρχονται σε επαφή με τις πηγές πληροφόρησης και την επικαιρότητα
• αναπτύσσουν τις απόψεις τους με ισχυρά επιχειρήματα
Προσφέρονται δωρεάν απογευματινά μαθήματα ρητορικής τέχνης και debate στην Αγγλική γλώσσα.

Όμιλος Μαθηματικών

Η συμμετοχή στον «Όμιλο Μαθηματικών» προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη μαθηματική τους σκέψη, να προσεγγίσουν καλύτερα τη μαθηματική λογική, να δοκιμαστούν σε πανελλήνιους μαθηματικούς διαγωνισμούς.

Όμιλος Περιβαλλοντικής

Το έτος 2007, με αφορμή την τεράστια οικολογική καταστροφή η οποία είχε πρόσφατα συντελεστεί στην Πάρνηθα, ξεκίνησε η δράση της περιβαλλοντικής ομάδας του Γυμνασίου «Action4Green». Στόχος της ομάδας είναι, μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για την προστασία του περιβάλλοντος τόσο τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου όσο και τα μέλη της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας

ΧΟΡΩΔΙΑ

Η σχολική μας Χορωδία αποτελεί πλέον έναν θεσμό για το σχολείο μας. Για πάνω από μια δεκαετία έχει συμμετάσχει σε πλήθος σημαντικών εκδηλώσεων δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά μας να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις. Είναι βέβαιο πως πέρα από τη μοναδική και αισθητική καλλιέργεια που αποκομίζουν δωρεάν τα παιδιά μας, η συμμετοχή στη Χορωδία του σχολείου μας αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, που μας κάνει όλους υπερήφανους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας, τα παιδιά θα μπορέσουν ανά βαθμίδα να γνωρίσουν με τις κατάλληλες ασκήσεις και πάντα με παιγνιώδη τρόπο τα βασικά αθλήματα, ενώ μέσα από μετρήσεις που γίνονται σε γήπεδο στίβου έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις φυσικές τους κλίσεις και τα ενδεχόμενα ταλέντα τους. Μέσα από αθλητικές εκδρομές εκτός σχολικού χώρου αλλά και πρωταθλήματα εντός σχολείου θα εφαρμόσουν τη γνώση που απέκτησαν μέσα στο μάθημα και θα τη συνδυάσουν με αγωνιστική συμπεριφορά και αθλητικό πάθος για να διεκδικήσουν μετάλλια και κύπελλα, σεβόμενοι πάντα όμως το «ευ αγωνίζεσθαι». Οι επίλεκτοι μαθητές-αθλητές θα εκπροσωπήσουν το σχολείο σε μια σειρά από αθλήματα στα Α.Σ.Ι.Σ (Αθλητικές Συναντήσεις Ιδιωτικών Σχολείων). Παράλληλα, μέσα από ποικίλες δράσεις τα σαββατοκύριακα και εκτός ωρών σχολείου θα μπορέσουν να πραγματοποήσουν δράσεις στη φύση, γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό τους μέσα σε ένα απαιτητικό πολλές φορές περιβάλλον (όπως τα βουνά, τα ποτάμια, τα βράχια) και βάζοντας σε υψηλή

προτεραιότητα τη λειτουργία μέσα στην ομάδα μέσα από εναλλαγή ρόλων. Αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού έτους, το summer camp δίνει -με διαφορετικά προγράμματα ανά ηλικία- την ευκαιρία στα παιδιά μας για αξέχαστες εμπειρίες κοινής καλοκαιρινής ζωής!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχολείο μας, ανοιχτό στον άνθρωπο και την κοινωνία και έχοντας όραμα ένα καλύτερο μέλλον για τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες, τους ευαισθητοποιεί και τους ενθαρρύνει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη μέσα από ποικίλες ανθρωπιστικές δράσεις.
Μία από τις κυριότερες ανθρωπιστικές δράσεις, αποτελεί το καθιερωμένο εδώ και πολλά χρόνια Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar, στην αγορά του οποίου συμμετέχουν ως εθελοντές οι ίδιοι οι μαθητές τόσο στην προετοιμασία και στην οργάνωσή του όσο και με τις δικές τους δημιουργίες. Με το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται από τη μεγάλη αυτή γιορτή ενισχύονται διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις (Κιβωτός του Κόσμου, Χαμόγελο του Παιδιού, Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα, ΕΛΕΠΑΠ, Σύλλογος Φλόγα, κέντρα φιλοξενίας προσφύγων), φορείς της περιοχής μας και όμορων δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία κ.λπ.) αλλά και ανθρωπιστικές δράσεις εκτός συνόρων.
Η βιωματική εμπειρία των μαθητών μας διευρύνεται και γίνεται πολύπλευρη με

τακτικές επισκέψεις σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ενώ λαμβάνουν μέρος σε διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες ανάλογες με τη στόχευση του κάθε φορέα (π.χ. συγκέντρωση και αποστολή φαρμακευτικού, εκπαιδευτικού και άλλου υλικού σε ευάλωτες ομάδες, οργάνωση αγώνων παραολυμπιακών αθλημάτων σε συνεργασία με ειδικά σχολεία κ.ά). Μέσα από τις δράσεις αυτές, οι μαθητές μας αισθάνονται το σχολείο συνδεδεμένο με την κοινωνία που ζουν, πλουτίζουν ψυχικά και ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πολιτιστικής κουλτούρας, της αθλητικής δράσης, της ψυχαγωγίας και της εκτόνωσης των μαθητών μας, διοργανώνονται ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές. Αυτές πραγματοποιούνται σε πολιτιστικούς, αθλητικούς και φυσιολατρικούς χώρους, όπου οργανώνονται συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών μας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Γυμνασίου μας παίρνουν μέρος σε δύο αθλητικούς περιπάτους και μία ημερήσια εκδρομή σε οργανωμένα αθλητικά κέντρα, καθώς και μία διήμερη ή τριήμερη εκδρομή για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα.

CODE:MAKERS

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ζωή χωρίς χρήση λογισμικού σήμερα. Όταν ξυπνάμε το πρωί χρησιμοποιούμε το ψηφιακό ξυπνητήρι μας, κάνουμε τηλεφωνικές κλήσεις που ελέγχονται από λογισμικό, είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι με ένα δίκτυο μέσω του τηλεφώνου ή του υπολογιστή μας, κάνουμε οδικά ταξίδια με βάση ένα ψηφιακό σύστημα πλοήγησης, κατεβάζουμε ταινίες στις ταμπλέτες μας, χρησιμοποιούμε προγραμματισμένες μηχανές για να παράγουμε ρούχα, τρόφιμα και άλλα αντικείμενα.

Έχοντας ως δεδομένο ότι αυτές οι τεχνολογίες διαδραματίζουν τόσο μεγάλο ρόλο στη σύγχρονη ζωή, χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους που καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν, όχι μόνο για τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εκπαίδευσής τους. Για αυτό τον λόγο το σχολείο μας έχει δημιουργήσει τον όμιλο CODE:MAKERS, με στόχο τη σωστή εκμάθηση κώδικα και στη συνέχεια την προετοιμασία των μαθητών για

τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Πληροφορικής το 2019-20 που διοργανώνεται από τη Ε.Π.Υ. (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών).

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Για τα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, η Βιβλιοθήκη μας φιλοδοξεί να είναι ένα πεδίο ανταλλαγής προτάσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της Φιλαναγνωσίας. Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν μικρές βιβλιοθήκες σε κάθε αίθουσα, με στόχο όχι μόνο να διευκολύνεται η πρόσβαση των μαθητών στη γνώση, αλλά τα ίδια τα παιδιά να γίνουν φορείς διάχυσης και επέκτασης της γνώσης, σύμφωνα με τη σύγχρονη φιλοσοφία του «sharing in education». Η κεντρική Βιβλιοθήκη παραμένει πάντα στη διάθεση των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να δανείζονται βιβλία στον δικό τους ελεύθερο χρόνο.

 

 
 
 
 

 
 
 

Διαγωνισμοί

Το σχολείο μας πρωτοπόρο και πάντοτε ανοιχτό στην κοινωνία και τις νέες προκλήσεις, συμμετέχει, υποστηρίζει και διοργανώνει Πανελλήνιους και Διεθνείς διαγωνισμούς με σκοπό την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων, την απόκτηση εμπειριών και την καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας, αριστείας και συνεργατικότητας. Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών μας στους διαγωνισμούς αυτούς, παρέχονται δωρεάν εβδομαδιαία μαθήματα και διαρκής υποστήριξη.

 

 
 
 

Εκπαιδευτικές
Ανταλλαγές
Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

Έχοντας ως όραμα οι μαθητές μας να αποτελέσουν τους αυριανούς ενεργούς πολίτες του κόσμου, το σχολείο μας συμμετέχει και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ανταλλαγών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, οι μαθητές μας επικοινωνούν και συνεργάζονται με μαθητές και επιστήμονες από όλον τον κόσμο, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως: Skype, Etwinning και Flipgrid.

 
 
 
 

Σχολικές Εκδόσεις

Το Σχολείο μας, αποσκοπώντας στην καλύτερη εμπέδωση, εμπλουτισμό και οργάνωση της διδακτέας ύλης, προσφέρει εκδόσεις στους μαθητές για όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές.

 

 
165

ΣΥΝΟΛΟ

18

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

44

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

103

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ