Στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου μπορείτε να γνωρίσετε και να κατανοήσετε τη φιλοσοφία, τους στόχους και τη λειτουργία του Σχολείου ύστερα από προσωπική επαφή με τη Διεύθυνση του Σχολείου. Η περίοδος των εγγραφών για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων για κάθε σχολική βαθμίδα. Η κατοχύρωση της θέσης του μαθητή εξασφαλίζεται με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής στη Γραμματεία του Σχολείου. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την καταβολή του ποσού που έχει οριστεί ως προκαταβολή του τρέχοντος σχολικού έτους. Όσον αφορά την εγγραφή νέου μαθητή σε ενδιάμεσες τάξεις, αυτή πραγματοποιείται μόνον εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση και αφού πρώτα αξιολογηθεί το δυναμικό του μαθητή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 2115002300 ή στείλετε email στο info@avgouleaschool.gr