Προσχολική αγωγή & Δημοτικό

Στην Προσχολική Αγωγή και συγκεκριμένα από το Προνηπιαγωγείο, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τόσο για να μάθουν να τους χειρίζονται, όσο και για να αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούν τη Ζωγραφική 3D και φτιάχνουν τις δικές τους τρισδιάστατες ζωγραφιές, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αλληλοεπιδράσουν μέσω κάμερας με φανταστικούς ήρωες, μέσω της δυνατότητας για «επαυξημένη πραγματικότητα». Συνδυαστικά με το μάθημα της Πληροφορικής, οι μικροί μας μαθητές διδάσκονται Ρομποτική με στόχο να αναπτύξουν αλγοριθμική σκέψη, δηλαδή μαθαίνουν να επιλύουν απλά και σύνθετα προβλήματα μέσα από τον προγραμματισμό των «ποντικορομπότ» τους.
Στις μικρές τάξεις του Δημοτικού μας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το διαδίκτυο και μαθαίνουν να περιηγούνται σε αυτό με ασφάλεια και σαφή όρια. Μέσα σε αυτό βρίσκουν πληροφορίες, ανακαλύπτουν τον ψηφιακό κόσμο, μαθαίνουν για τις υπηρεσίες του (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκόσμιος ιστός κ.α.) και στη συνέχεια αποτυπώνουν το υλικό που συγκεντρώνουν σε αρχεία κειμένου. Επίσης, από την Α΄ μέχρι και την Γ΄ τάξη του Δημοτικού μας, τα παιδιά μαθαίνουν βασικές αρχές προγραμματισμού μέσα από online εφαρμογές όπως το RunMarco και μαθαίνουν να δίνουν εντολές (συγγραφή κώδικα) σε ήρωες για να εκτελέσουν συγκεκριμένες κινήσεις.
Από την Δ΄ Δημοτικού που το μάθημα έχει εβδομαδιαία συχνότητα, τα παιδιά διδάσκονται τη «σουίτα» προγραμμάτων του Office 365 (PowerPoint, Word, Excel, Sway, Forms) και χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Microsoft TEAMS για την επικοινωνία τους με τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους. Επιπρόσθετα, μέσα από το TEAMS έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν αρχεία με ασφάλεια, να λύσουν online quiz σχετικά με τα μαθήματά τους και να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά, στο πλαίσιο των project σε όλα τα μαθήματα.
Βασικός και πρωταρχικός μας στόχος, είναι ο ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών μας, με παράλληλη ανάπτυξη της ανάγκης για διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων και της προσοχής τους στον ψηφιακό κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται.

 
 
 
 
 
 
Στις Β΄ & Γ΄ Γυμνασίου το μάθημα της Πληροφορικής είναι μονόωρο ενώ ανά τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται επιπλέον δίωρα μαθήματα Ρομποτικής. Διδάσκονται εφαρμογές όπως Excel, MovieMaker, Photoshop-Windows κ.ά. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον προγραμματισμό. Έτσι οι μαθητές αρχίζουν με την εκπαιδευτική γλώσσα Γλωσσομάθεια και συνεχίζουν με την Python. Οι εφαρμογές και οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούνται για δημιουργία διαθεματικών project, όπως:
Μαθηματικά-Πληροφορική:Επίλυση Δευτεροβάθμιας εξίσωσης με Python.
Καλλιτεχνικά-Πληροφορική: Επεξεργασία πινάκων διάσημων ζωγράφων με το Photoshop.
Φυσική-Ρομποτική: Μέτρηση μέσης ταχύτητας.
Τεχνολογία-Ρομποτική: Κατασκευή γραμμής παραγωγής.

Παράλληλα οι μαθητές μας:
Στο τέλος κάθε χρονιάς πιστοποιούνται με τα πτυχία ECDL
Συμμετέχουν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς Πληροφορικής & Ρομποτικής.